Технічний комітет стандартизації
"Страховий фонд документції" (ТК40)

Адреса: 61046, м. Харків, пр. Академіка Підгорного,1/60 
Телефон: +38(0572)94-48-61, факс: +38(0572)94-98-11
E-mail: tk40@ukr.net

Голова ТК 40 - заступник директора з наукової роботи НДІ мікрографії Ігор Михайлович Кривулькін.
Відповідальний секретар ТК 40 - завідувач відділу НДІ мікрографії Тетяна Яківна Беззубець.

Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40) діє у складі НДІ мікрографії, який забезпечує функціонування секретаріату ТК 40.

Сферою діяльності ТК 40 є виконання робіт зі стандартизації у галузі безпеки у надзвичайних ситуаціях, страхового фонду документації, репрографії, мікрографії та застосування зображень документів.
ТК 40 представляє інтереси України в міжнародній організації із стандартизації (ISO) у міжнародних комітетах: ISO/ТС 46 «Інформація і документація», ISO/ТС 171 «Управління використанням документів», ISO/ТС 42 «Фотографія», ISO/TC 292 «Безпека».
ТК 40 виконує такі основні функції:
– реалізація встановлених завдань державної політики в закріпленій сфері діяльності та стосовно певних об’єктів стандартизації;
– підготовка та надання пропозицій до Плану національної стандартизації щодо розроблення нормативних документів у галузях безпеки у надзвичайних ситуаціях та страхового фонду документації, а також пропозицій щодо проведення робіт з міждержавної стандартизації у галузі репрографії, мікрографії та міжнародної стандартизації у галузі застосування зображень документів, інформації, документації та фотографії;
– організація та забезпечення розроблення, розгляду, погодження і підготовки до затвердження проектів нормативних документів із стандартизації у закріпленій сфері діяльності;
– ведення нормативних документів із стандартизації у сфері безпеки у надзвичайних ситуаціях та страхового фонду документації;
– участь у роботі споріднених ТК міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних документів цих організацій.
ТК 40 проводить аналіз та систематизацію матеріалів проектів міжнародних стандартів на різних проектних стадіях розроблення, представлених на розгляд іншими міжнародними комітетами для перевірки їх відповідності сучасному рівню розвитку науки і техніки, оцінює ступень прийняття стандартів на національному рівні та їх застосування на практиці. На цей час, представляючи інтереси України в ISO, ТК 40 проаналізував та проголосував більше ніж за          650 міжнародними стандартами.
Співробітництво України з іншими державами з питань формування, ведення та використання страхового фонду документації України здійснюється в частині обміну документами страхового фонду документації, науковою, методичною інформацією та взаємної поставки технологій, устаткування відповідно до міжнародних угод, ратифікованих Верховною Радою України. Перспективи руху України до Європейського Союзу вимагають інтеграції вітчизняної промисловості до європейського ринку та гармонізації українських нормативних документів з міжнародними та європейськими стандартами. На виконання Плану національної стандартизації щодо гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими у закріпленій сфері діяльності виконуються роботи щодо розроблення національних стандартів, гармонізованих з ISO та EN. На цей час у системі СФД розроблено: – 38 національних стандартів України (ДСТУ), – 35 національних стандартів, згармонізованих з міжнародними (ДСТУ ISO та ДСТУ EN) та 15 стандартів організації України (СОУ).

 
Інформацію оновлено 27.12.2016