19 жовтня 2012 року у будівлі Державного департаменту страхового фонду документації відбулись урочисті заходи з нагоди 20-ї річниці створення державної системи страхового фонду документації.

Вітання Директора Державного департаменту страхового фонду документації з нагоди

20-ї річниці створення страхового фонду документації України

Шановні колеги!

21 жовтня 2012 року виповнюється 20 років від дня створення державної системи страхового фонду документації України.
Оскільки Україна належить до тих країн світу, які мають потужні підприємства, унікальні наукові й промислові конструкторські організації, розвинуту інфраструктуру та культурну спадщину світового значення, одним з найважливіших аспектів її багатогранної діяльності є збереження документації і забезпечення можливостей її відтворення у випадках втрати або пошкодження.
Саме ці функції виконує вже 20 років поспіль державна система страхового фонду документації як складова національної безпеки України.   Початок роботам зі створення страхового фонду документації в СРСР поклала постанова Ради Міністрів СРСР від 13 квітня 1959 року. На базі дев’яти міністерств оборонної промисловості були створені лабораторії з мікрофільмування виробів та об’єктів оборонного призначення. У ті роки було закладено технічний, технологічний і кадровий потенціал страхового фонду документації. Україна стала однією з перших республік колишнього СРСР, у якій були засновані галузеві лабораторії по створенню страхового фонду у містах Донецьку, Києві, Харкові та Одесі.
Ми з глибокою повагою  згадуємо ветеранів страхового фонду, які самовіддано працювали у ті роки – Алексєєву Аллу Костянтинівну,  Варяницю Миколу Олексійовича, Літвінова Сергія Макаровича, Свідіну Зою Петрівну та інших.
Після  розпаду СРСР роботи щодо створення страхового фонду документації в Україні опинилися на межі зникнення. Розуміючи, до яких наслідків це може привести, 21 жовтня 1992 року Президент України Л.М. Кравчук підписав Указ про створення Державного науково-виробничого центру страхового фонду документації України.
З цього моменту починається історія створення страхового фонду документації незалежної України.  Величезна роль у створенні та становленні державної системи страхового фонду документації України належить першому Генеральному директору Державного  науково-виробничого центру страхового фонду документації Є.І. Романенку.
Ми з вдячністю згадуємо відповідальних працівників управління оборони Секретаріату КМУ – Настенка Миколу Миколайовича і Малишенка В’ячеслава Миколайовича, які у той складний період надали неоціненну допомогу у становленні системи страхового фонду документації.
Практично з нуля, в умовах, далеких від оптимальних, в Україні була створена система управління страховим фондом з усіма атрибутами, притаманними самостійній галузі.
У період з 1993  по 1995 роки були створені 8 регіональних центрів, Науково-дослідний  інститут мікрографії, підприємство по зберіганню та відтворенню документації "Діловий зв’язок",  Технічний комітет зі стандартизації (ТК 40).
Важливим здобутком  минулих років стало визнання того, що створення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного і оборонного призначення вийшло за межі галузевого принципу і набуло загальнодержавного значення. Суб’єктами державної системи СФД стали майже усі міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, тисячі  підприємств.
У 1998 році Державний  науково-виробничий центр страхового фонду документації України відповідно до Указу Президента  реформується  в Держцентр СФД України зі статусом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади.
А вже у грудні 1999 року працівники Держцентру, вийшовши на роботу, дізналися, що Держцентр ліквідовано, а його функції передані Службі безпеки України. Почався новий етап боротьби за збереження системи, який завершився створенням у 2000 році Державного департаменту СФД – урядового органу державного управління у складі МНС.
Значну допомогу у створенні Департаменту і розвитку системи особисто надали Міністр МНС В.В. Дурдинець, народний депутат Верховної Ради України 4-го скликання О.В.Тищенко, завідувач сектору Секретаріату КМУ О.І. Лопушенко.
Але за умов відсутності надійного законодавчого забезпечення страхового фонду працювати було дуже складно.
Тому черговим значущим етапом в розвитку державної системи страхового фонду документації стало прийняття 22 березня 2001 року Закону України "Про страховий фонд документації України".
Добре пам’ятаю, з якою радістю сприйняли ми цей історичний для нашої системи документ. У його підготовці брали активну участь Романенко Є.І., Тищенко О.В.,  Скнар В.Я., Некрасов А.О., Дем’янов І.Я., Оспіщева Т.І. та багато інших працівників Департаменту, Верховної Ради України, КМУ, МНС.
За період роботи у складі МНС ми пройшли багато серйозних випробувань, але вони тільки об’єднали  і загартували наші колективи.
При цьому слід особливо відзначити високу оцінку роботи Державного департаменту СФД та підпорядкованих йому установ, надану керівництвом МНС після припинення діяльності Департаменту у складі цього Міністерства.
Державна система страхового фонду документації України у ці роки стабільно функціонувала, динамічно розвивалася й удосконалювалася. Основою її успішної діяльності був єдиний державний підхід до проблем створення, збереження й використання СФД, що включало до себе розуміння того, що страховий фонд документації є невід'ємною складовою інформаційної безпеки країни.
Новий період випробувань для системи  настав наприкінці 2010 року після початку процесу оптимізації системи центральних органів виконавчої влади відповідно до Указу Президента України  № 1085.
І знову над системою страхового фонду документації нависла загроза її руйнації.
Виникло багато чинників,  що перешкоджають розвитку і стабільному виконанню завдань, але  завдяки системно організованій і злагодженій роботі всіх без винятку структурних підрозділів в умовах болючого  для нас скорочення чисельності вдалося зберегти Департамент і установи страхового фонду документації.
Вагоме значення для визнання необхідності збереження і розвитку системи має висновок недавно проведених у Верховній Раді України Парламентських слухань за темою “Стан і перспективи розвитку Воєнної організації і сектору безпеки України”, що відбулися у цьому році, про належність сфери страхового фонду документації до Воєнної організації держави і сектору безпеки та рекомендація цих слухань щодо удосконалення державного управління у цій сфері.
За минуле 20-річчя багато зроблено, але  ще більше належить зробити. Проводячи єдину державну політику щодо створення галузевого страхового фонду документації, Департамент у своїй діяльності взаємодіє з 15 міністерствами та 47 іншими центральними органами виконавчої влади.
На сьогодні у державній системі СФД провадяться роботи з реалізації однієї Державної програми формування страхового фонду документації  на продукцію оборонного і мобілізаційного призначення та 43 галузевих програм формування СФД на вироби та об’єкти господарчого призначення, для проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт, для відбудови об’єктів систем життєзабезпечення і транспортних зв’язків, збереження документів на об’єкти культурної спадщини та культурних цінностей.
Слід відзначити, що на високому рівні ведуться роботи зі створення СФД в Міністерстві енергетики  та вугільної промисловості, Міністерстві охорони здоров’я, Державному комітеті телебачення і радіомовлення, Національній академії наук,  Державній службі автомобільних доріг, Державній авіаційній службі, Державній податковій службі, Національній компанії „Енергоатом”.
Продовжуються роботи щодо розробки програм формування СФД з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством надзвичайних ситуацій, Міністерством оборони, Міністерством культури, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, Міністерством соціальної політики, Міністерством інфраструктури та іншими.
У зв’язку з розвитком регіональної політики важливе значення набуває питання створення обласних (регіональних) СФД, які значною мірою повинні забезпечити документацією місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
З 2005 року розпочалися роботи з міськвиконкомами міст обласного значення та райдержадміністраціями щодо розробки та реалізації окремих міських та районних програм створення СФД. За цей час розроблено та затверджено сесіями відповідних рад 172 регіональні програми створення СФД. Окрім того, до обласних програм створення СФД увійшли об’єкти 339 районів та 158 міст обласного значення.
Загальний відсоток охоплення регіональними програмами створення СФД місцевих органів виконавчої влади складає 74,4 %.
З метою накопичення та ведення державного обліку документів страхового фонду Департамент  здійснює ведення Державного реєстру документів СФД, яке охоплює практично увесь технологічний цикл підготовки програм формування СФД, виготовлення, прийняття на облік та зберігання документів страхового фонду. На цей час до реєстру внесено дані про майже 30 тисяч об’єктів.
При цьому щороку збільшується кількість звернень на відновлення документації з причини її втрати або недосяжності.
Департамент здійснює ведення Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів, який призначений для систематизації та збереження інформації про ПНО та джерела небезпеки на них і є складовою частиною Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій. За  12 років ведення паспортизовано та внесено до Державного реєстру ПНО дані про понад 23 тис. небезпечних об’єктів.
Відповідно до Закону України “Про страховий фонд документації України” контроль за додержанням законодавства суб’єктами у сфері формування та ведення страхового фонду документації України здійснює Державна технічна інспекція Державного департаменту страхового фонду документації.
Контролю підлягають 1035 органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та понад 4500 підприємств, установ та організацій, розташованих у різних регіонах України.
Ключове значення у циклі створення СФД мають підприємства страхового фонду – регіональні центри СФД.
На цей час регіональні центри забезпечені виробничими приміщеннями. За останні роки отримали нові площі Північний, Південно-західний,  Південно-східний, Північний регіональні центри СФД.
За період існування системи СФД в регіональних центрах була створена виробнича база, яка постійно оновлюється. Так, у 2008 році Північним, Північно-східним, Південним та Південно-східним регіональними центрами були придбані сучасні мікрофільмуючі апарати та проявні машини, НДІ мікрографії придбав  COM-систему,  бюджетною установою «Фонд» придбано комплект обладнання для  відтворення документів СФД.
Зберігання документів СФДодне з головних завдань нашої системи.
Введення в дію бази зберігання  знаходиться на завершальній стадії, але відсутність у 2012 році фінансування ускладнює завершення робіт та введення її в експлуатацію.
До проекту бюджету на 2013 рік надані відповідні пропозиції щодо фінансування цих робіт.
Виділення коштів у 2013 році дасть змогу завершити ці роботи.
Головною науковою установою в системі СФД є Науково-дослідний, проектно-конструктор-ський та технологічний інститут мікрографії. За 20 років існування НДІ мікрографії виконав понад 500 наукових робіт. Створено Державний реєстр документів СФД України, Державний реєстр ПНО, розроблено проектно-кошторисну документацію на значну кількість об'єктів, серед яких – бази зберігання документів СФД та регіональні центри СФД, впроваджено сучасні інформаційні технології у технологічні процеси виготовлення документів страхового фонду та відтворення з них повнорозмірних паперових копій. При НДІ мікрографії створено філію кафедри управління  та організації  діяльності у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України. НДІ мікрографії видає науково-виробничий журнал “СФД (Страховий фонд документації)“.
Технічним комітетом зі стандартизації “Страховий фонд документації” (ТК 40), секретаріат якого веде НДІ мікрографії, за 20 років співпраці з міжнародними комітетами  проведено  експертизу  майже 600 проектів міжнародних стандартів, розроблено для системи страхового фонду документації 36 національних стандартів України (ДСТУ).
Упродовж 2005-2012 років була організована плідна робота з питань організації спільних наукових робіт, упровадження у навчальний процес навчальних закладів МНС дисципліни "Страховий фонд документації" та підготовки спеціалістів для цивільного захисту України.
Розпочато кропітку роботу з Національним агентством України з питань державної служби щодо організації навчання спеціалістів органів влади АРК, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері створення страхового фонду документації України на базі регіональних центрів перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій. Такі заняття вже проведені спеціалістами Кримського, Південного, Південно-східного, Донбаського, Північно-східного, Південно-західного регіональних центрів СФД.
Слід зазначити, що основу державної системи страхового фонду документації складають передусім люди.
У системі СФД до  цього часу продовжують працювати  ветерани системи – Іваненко Раїса Олександрівна, Відменко-Кипарисов Борис Леонідович, Кумпан Сергій Миколайович,  Нікіфоров Юрій Павлович, Сколота Олег Васильович, Стогній Віра Григорівна,  Труфанов Микола Іванович та багато інших, які живуть і працюють заради майбутнього, проявляючи високий професіоналізм та  відданість справі.
Вони і сьогодні навчають молодь, передають свій багатий досвід та знання. Здоров’я вам і щасливого довголіття!
Незважаючи на всі соціально-економічні труднощі, притаманні нашому сьогоденню, керівники і спеціалісти Департаменту та установ СФД за рівнем підготовки та досвідом роботи здатні успішно виконувати поставлені державою завдання, і ми впевнені, що за будь-яких обставин їх виконають!
Вітаю ветеранів і усіх працівників страхового фонду документації України з 20-ю річницею його утворення, бажаю всім нових  професійних здобутків, міцного здоров’я, миру і родинного благополуччя!

Привітання з нагоди 20-ї річниці утворення державної системи страхового фонду документації України

Від імені Державної архівної служби України працівників державної системи страхового фонду документації привітала Заступник Голови служби Музичук Ольга Володимирівна та вручила Почесні грамоти Укрдержархіву.
Від імені Комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради України працівників державної системи страхового фонду документації привітав Заступник завідувача секретаріату Комітету, народний депутат України ІV скликання, Тіщенко Олександр Васильович.
Від імені Харківської обласної державної адміністрації працівників державної системи страхового фонду документації привітав Начальник Головного управління надзвичайних ситуацій Фадєєв Володимир Ілліч та вручив Почесні грамоти і подяки Харківської обласної державної адміністрації.
Від імені Харківської міської Ради та її виконавчого комітету працівників державної системи страхового фонду документації привітав Заступник харківського міського голови Терехов Ігор Олександрович та вручив Почесні грамоти Харківської міської Ради і її виконкому, подяки Харківського міського голови.
Від імені Центрального державного науково-технічного архіву України працівників державної системи страхового фонду документації привітав Директор архіву Семенов Євген Васильович.
 
 


20-річниця утворення державної системи страхового фонду документації України.

21.10.2012