Інформуємо громадськість

Звернення громадян

Закон України "Про звернення громадян" регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Порядок особистого прийому громадян у Державному департаменті страхового фонду документації, затверджений наказом Державного департаменту страхового фонду документації від 16.11.2011 №31

Г Р А Ф І К
особистого прийому громадян Директором, заступником Директора
Державного департаменту страхового фонду документації


Посада, прізвище, ім’я та по батькові

Адреса

День прийому

Часи прийому

Директор
Степаненко Володимир Леонідович

вул.Жовтневої революції,139, м. Харків

щоп’ятниці

з 16.45 до 18.00

Заступник Директора
Сурков Олег Юрійович

вул.Жовтневої революції,139, м. Харків

щоп’ятниці

з 16.45 до 18.00

(затверджений наказом Державного департаменту страхового фонду документації від 15.11.2011 №30)
За 2012 рік Департаментом отримано 7 запитів на інформацію, які належать до питань щодо створення страхового фонду документації (100%). Середній термін виконання запитів дорівнює 3,5 дня.
За 2013 рік Департаментом отримано 15 запитів на інформацію, які належать до питань щодо створення страхового фонду документації (93%). Середній термін виконання запитів дорівнює 2,3 дня.
За 2014 рік Департаментом отримано 6 запитів на інформацію, які належать до питань щодо створення страхового фонду документації (100%). Середній термін виконання запитів дорівнює 2,3 дня.

Інформацію оновлено 15.12.2015