ІНТЕРНЕТ-ПРИЙМАЛЬНА ДЕПАРТАМЕНТУ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Ми глибоко вдячні Вам за Ваше звернення. Звертаємо Вашу увагу, що Ваш лист в електроннiй формi не є офiцiйним зверненням i не пiдпадає пiд дiю норм Закону України "Про звернення громадян".
Ви також можете звернутися до Державної архівної служби України особисто, з письмовим зверненням. Розгляд таких звернень здійснюється відповідно до норм Закону України "Про звернення громадян".
Звернення до:

Назва структурного підрозділу
Питання для розгляду
Телефон
Електронна пошта
Відділ ведення державних реєстрів, моніторингу та наукової політики
отримання інформації щодо паспортизації потенційно небезпечних об’єктів та видачі Свідоцтва про реєстрацію об’єкта у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів, отримання інформації про вхідну/вихідну кореспонденцію (057) 712-19-49  [email protected]
Відділ державних та галузевих програм
отримання інформації щодо формування та реалізації галузевих та регіональних програм створення страхвого фонду документації (057) 712-44-05 [email protected]
Відділ стратегії, розвитку виробничої діяльності фондів
отримання інформації щодо видачі Акта (Довідки) закладення проектної (робочої) документації до страхового фонду документації України (057) 712-19-38 [email protected]
Відділ контролю за додержанням законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації
отримання інформації щодо перевірок суб'єктів державної системи страхового фонду документації у сфері формування та ведення страхового фонду документації (057) 712-44-05 [email protected]

Відправка звернення:

* Ваше ПІБ :

* Ваш E-mail:

* Структурний підрозділ, до якого є запит :

* Текст запиту :

Інформацію оновлено 05.03.2018