Доступ до публічної інформації

Закон України «Про доступ до публічної інформації»
Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»;
Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Надання публічної інформації Державного депаратаменту страхового фонду документації здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації. Наказом Державного департаменту страхового фонду документації від 17.01.2012 №8 затверджено:

- Порядок складення та подання запиту на отримання публічної інформації;
- форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи;
- форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи;
- форма для подання запиту на отримання публічної інформації від об'єднання громадян без статусу юридичної особи.


Система обліку публічної інформації (2015 рік).
Система обліку публічної інформації (2014 рік).
Система обліку публічної інформації (2013 рік).

 

 
Інформацію оновлено 14.12.2015