Міжнародні контакти


Міжнародне співробітництво на цей час здійснюється у двох напрямах:

  • співробітництво в галузі науково-технічного забезпечення сфери страхового фонду документації;
  • співробітництво у галузі стандартизації з міжнародними комітетами ISO.

І. Співробітництво у галузі науково-технічного забезпечення.

Співробітництво в галузі науково-технічного забезпечення дозволить забезпечити вирішення питань щодо впровадження закордонного досвіду та технологій у сферах виготовлення мікрофільмів та їх надійного довгострокового зберігання, використання сучасного мікрографічного обладнання, переведення документації на електронні носії, створення електронних архівів та страхового фонду документації на них, інформаційного забезпечення ліквідації надзвичайних ситуацій транскордонного характеру.

ІІ. Співробітництво у галузі стандартизації.

Співробітництво в галузі стандартизації здійснюється через технічний комітет стандартизації ТК 40 "Страховий фонд документації", який представляє інтереси України в міжнародній організації зі стандартизації (ISO) у міжнародних комітетах: ISO/ТС 42 "Фотографія", ISO/ТС 46 "Інформація і документація", ISO/ТС 171 "Управління документообігом", ISO/TC 292 "Безпека". На цей час ТК 40 розроблено 38 національних стандартів України (ДСТУ ISO), гармонізованих з міжнародними стандартами ISO, та здійснено експертизу 650 міжнародних стандартів на різних стадіях розроблення.

Співробітництво в галузі стандартизації у сфері страхового фонду документації дозволить вирішити такі основні питання: узгодження національної технічної політики України з технічною політикою, яку проводять її торгові партнери, і врахування її інтересів під час розроблення міжнародних стандартів з метою подолання технічних бар'єрів у торгівлі, науково-технічній діяльності тощо, у першу чергу, з Європейським Союзом; використання міжнародних стандартів з метою підвищення технічного рівня національної економіки, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. створення Міждержавного технічного комітету стандартизації "Страховий фонд документації" та гармонізація відповідної нормативної бази; проведення експертизи проектів міжнародних стандартів на різних проектних стадіях розроблення, представлених на розгляд іншими міжнародними комітетами для перевірки їх відповідності сучасному рівню розвитку науки і техніки, а також оцінювання ступеня прийняття стандартів на національному рівні та їх застосування на практиці.

 
Інформацію оновлено 15.12.2015