Матеріали у засобах масової інформації

2012 рік
1. Меленец А.В. Архитектура интеграции облаков распределенной системы хранения, оперативного обновления и предоставления данных о потенциально опасных объектах на основе технологии cloud computing // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Х.ХАІ. 2012. – № 7(59)
2. Melenets A. The State Corporate Cloud Computing- Based Network for Registration of Potentially Dangerous Objects // An International Journal. – Sofia, Bulgaria. – Volume 28, Numbers 1 & 2, 2012.
2011 рік
1. Melenets A.V. The state corporate cloud computing-based network for registration of potentially dangerous objects // Proceeding of the first International Workshop Critical Infrastructure Safety and Security (CrISS-DESSERT 2011). – Kh.KhAI. 2011. – № 1.- P. 203-210.
2. Дубина О.М., Костенко Г.С. Прогнозування техногенних надзвичайних ситуацій // Вісник ХНАУ. – Х.ХНАУ. 2011. – № 1. – С. 259-261.
2010 рік
1. Приходько В.М. Мікрографія. Нові горизонти співпраці науковців та еменесників. // Надзвичайна ситуація. – К. 2010. – № 7. – С. 72-73.
2. Меленець А.В. Обрання типу сховища для зберігання документів страхового фонду в електронному вигляді // Системи обробки інформації. – Х.ХУПС. 2010. – № 6(87). – С. 199-203.
3. Третьяк В.Ф., Кужель И.Е., Приходько В.М. Использование технологии репликации в системе управления распределенными базами данных // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.ХУПС. 2010. – № 2(24). – С. 109-114.
4. Меленець А.В. Вибір типів інтеграції баз даних про небезпечні об’єкти з використанням методу аналізу ієрархій // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Х.ХАІ. 2010. – № 6(47). – С. 323-328.
5. Сергієнко М.Г. Організаційний механізм управління обласним (регіональним) страховим фондом документації України // Теорія та практика державного управління. – Х.ХарРІ НАДУ. 2010. – № 2(29). – С. 1-6.
2009 рік
1. Степаненко В.Л., Кривулькін І.М., Сергієнко М.Г. Державна система страхового фонду документації невід’ємний елемент інформаційної безпеки України //Національна безпека: український вимір. – К. Інститут проблем національної безпеки. 2009. – № 4(23). – С. 54-58.
2. Приходько В.М. Потенциально опасные объекты как фактор дестабилизации //Системи обробки інформації. – Х.ХУПС. 2009. – № 7(81). – С. 45-48.
3. Меленець А.В. Інтегровані бази даних для прийняття рішень під час ліквідації надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Х.ХАІ. 2009. – № 5(39). – С. 65-69.
4. Приходько В.М. Розподіл доступу до інформаційних ресурсів на основі біометричної мовної верифікації користувачів // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.ХУПС. 2009. – № 3(21). – С. 143-146.
2008 рік
1. Костенко Г.С. Пожежонебезпечні об’єкти у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів // Пожежена безпека. – К. 2008. – № 12. – С. 29.
2. Кошель А.В. Оперативный контроль технического состояния сложных технических систем автономного функционирования во время ликвидации аварийных ситуаций // Системи управління, навігації та зв'язку. – Х.ХУПС. 2008. – № 1(5). – С. 83-85.
3. Кошель А.В. Оцінка якості стану складних технічних систем під час ліквідації надзвичайних ситуацій // Системи обробки інформації. – Х.ХУПС. 2008. – № 3(70). – С. 76-79.

Інформацію оновлено 27.12.2016