Департамент страхового фонду документації Укрдержархіву

1 м. Харків, 61157
Телефон/факс:(057)7124405
Ел.пошта :[email protected]

Карта сайту

Пошук по сайту

Loading

Анонси
Новини

Прийняті нормативно-правові акти та нормативні документи.  

________________________

12.12.2016

До відома авторів! Готується до друку чергове число науково-виробничого журналу "Страховий фонд документації". Приймаються оригінальні матеріали, які раніше не публікувались. При підготовці статей просимо дотримуватися таких вимог.  

________________________

19.07.2022
12.07.2022 затверджена Галузева програма створення СФД на об’єкти підприємств ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2023-2028 роки.
05.07.2022
01.07.2022 Міністерством енергетики України затверджено Доповнення № 1 до Галузевої програми створення страхового фонду документації на об’єкти атомної промисловості на 2018-2022 роки .
01.07.2022
Наказом Хмельницької обласної державної адміністрації (Хмельницької обласної військової адміністрації) від 28.06.2022 № 238/2022-Н затверджено Програму формування страхового фонду документації Хмельницької області на 2022-2025 роки .
22.02.2022
Рішенням 3anopiзької обласної ради від 15.02.2022 № 68 затверджено Програму створення страхового фонду документації Запорізької області на 2022-2024 роки.
01.02.2022
31.01.2022 затверджено Програму формування страхового фонду документації на філії ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» на 2022-2027 роки.
24.12.2021
Наказом Міністерства інфраструктури України від 17.12.2021 № 699 затверджено Галузеву програму створення страхового фонду документації на об’єкти авіаційного транспорту на 2021 - 2026 роки.
15.12.2021
Рішенням VII сесії VIII скликання Кіровоградської обласної ради від 30.11.2021 №191 затверджено обласну програму створення страхового фонду документації на 2022 - 2024 роки...
11.10.2021
Рішенням VII сесії VIII скликання Харківської обласної ради від 23.09.2021 №202-VIII затверджено Програму створення страхового фонду документації Харківської області на 2021 - 2025 роки..
16.09.2021
Оприлюднено Правила виконання маркшейдерських робіт під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин, затверджені наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 31 березня 2021 року № 669 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 липня 2021 р. за № 884/36506). Підпунктом 3 пункту 5 «Зберігання та документообіг маркшейдерської документації» розділу Х «Маркшейдерська документація» Правил, передбачено при консервації або ліквідації гірничого підприємства створення страхового фонду на документацію, що підлягає постійному зберіганню, згідно з переліком, який передбачається в проєктах закриття гірничих підприємств.
26.08.2021
Рішенням шостої сесії VIII скликання Івано-Франківської обласної ради від 23.04.2021 №147-6/2021 затверджено Комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2022-2025 роки з розділом формування, ведення та використання страхового фонду документації.
25.08.2021
Рішенням п'ятої сесії VIII скликання Житомирської обласної ради від 29.07.2021 №187 затверджено Програму створення страхового фонду документації Житомирської області на 2021-2025 роки.
25.08.2021
Рішенням сьомої сесії VIII скликання Дніпропетровської обласної ради від 06.08.2021 №96/7/VIII затверджено Програму створення страхового фонду документації Дніпропетровської області на 2021-2025 роки.
08.07.2021
Розпорядженням Голови Донецької облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 02.07.2021 №684/5-21 затверджено Програму створення обласного (регіонального) страхового фонду документації Донецької області на 2021-2023 роки.
08.07.2021
Рішенням шостої сесії восьмого скликання Сумської обласної ради від 18.06.2021 затверджено нову редакцію Програми створення СФД Сумської області на 2020-2022 роки.
08.07.2021
Рішенням сесії Закарпатської обласної ради № 203 від 20.05.2021 затверджено Програму створення СФД Закарпатської області на 2021-2025 роки.
27.05.2021
Прийнято наказ Міністерства юстиції України від 26 травня 2021 року № 1850/5 «Про затвердження Порядку та правил внесення змін до документів галузевого страхового фонду документації» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 травня 2021 року за № 698/36320),який визначає механізм внесення суб’єктами державної системи страхового фонду документації змін до документів галузевого страхового фонду документації з метою забезпечення їх відповідності оригіналу (правднику) діючої документації..
21.05.2021
17.05.2021 наказом Держрезерву від 17.05.2021 № 107 затверджено Програму створення страхового фонду документації на об'єкти та споруди Державного агентства резерву України на 2021 - 2025 роки.
13.05.2021
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 461 «Про затвердження Порядку ведення типового реєстру конструкторської документації на озброєння, військову та спеціальну техніку» , якою затверджено Порядок ведення типового реєстру конструкторської документації на озброєння, військову та спеціальну техніку. Зазначеним Порядком передбачено подання підприємствами оборонно-промислового комплексу — виконавцями державних контрактів з оборонних закупівель інформації про наявність у страховому фонді документації копії конструкторської документації на вироби озброєння, військової, спеціальної техніки та їх складові частини, яка розроблена за результатами дослідно-конструкторських робіт, що виконувалися на замовлення державного замовника у сфері оборони, або розроблена в ініціативному порядку на вироби озброєння, військової, спеціальної техніки та їх складові частини, що постачаються державному замовнику у сфері оборони.
13.05.2021
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 455 «Про внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації України» , якою внесено зміни до Порядку ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації України. Зазначеними змінами встановлено, що до складу Державного реєстру документів страхового фонду документації України входить електронне сховище документів страхового фонду документації, визначено держателя та адміністратора Реєстру і їх функції, а також встановлено перелік заходів, які виконуються під час ведення Реєстру.
23.04.2021
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 390 «Про внесення змін до пункту 4 Положення про Державну архівну службу України» , якою приведено термінологію Положення про Державну архівну службу України у відповідність до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та упорядковано проведення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації спеціальними установами, які належать до сфери його управління, а також постачальниками документів.”

04.02.2021
Затверджено наказ Міністерства юстиції України від 29.01.2021 № 340/5 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 січня 2021 р. за N 121/35743) “Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері страхового фонду документації

Перелік затверджених у 2020 році галузевих програм створення СФД, доповнень та змін до них:
1. Галузева програма створення страхового фонду документації на унікальні документальні пам’ятки на 2021-2025 роки Національної академії педагогічних наук України;
2. Галузева Програма створення страхового фонду документації на об’єкти будівництва ДСП «Чорнобильська АЕС» на період 2021 – 2025 роки;
3. Доповнення № 4 до Програми формування страхового фонду документації Державної прикордонної служби України;
4. Доповнення № 3 до Програми формування страхового фонду документації на об’єкти та споруди Державного підприємства «Укрхімтрансаміак»;
5. Доповнення № 1 до Галузевої програми створення страхового фонду документації на об’єкти будівництва Державного агентства України з управління зоною відчуження  на період 2017 – 2020 роки;
6. Зміна № 2 до Програми формування СФД Національної академії медичних наук України;
7. План постачання документації та виготовлення документів СФД на об’єкти нерухомості  АТ «УКРСИББАНК» на 2020 рік.
8. План постачання документації та виготовлення документів СФД на об’єкти нерухомості  АТ «УКРСИББАНК» на 2020 рік.
9. Міністерством оборони України продовжено термін дії Програми формування СФД на техногенно та екологічно небезпечні об’єкти Збройних Сил України.

Перелік затверджених у 2020 році регіональних програм створення СФД:
1. Програма створення страхового фонду документації Чернівецької області на 2020-2022 роки;
2. Програма створення СФД Чернігівської області на 2021-2025 роки;
3. Програма створення СФД Херсонської області на 2021-2025 роки;
4. ДКомплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2021 рік (з розділом «Створення СФД Івано-Франківської області на 2021 рік»);
5. Заходи зі створення страхового фонду документації міста Тернополя на 2020 рік;
6. Програма створення страхового фонду документації м. Бердянськ на 2020 рік;
7. Програма створення страхового фонду документації м. Запоріжжя на період 2020-2024;
8. Програма створення страхового фонду документації в м. Кривий Ріг на 2021-2025 роки.

_____________________

 

Інформацію оновлено 19.07.2022