14.12.2015  15:29
Реєстр публічної інформації, розпорядником якої є Державний департамент страхового фонду документації
01-37 Журнал реєстрації наказів з основної діяльності
Номер обл. картки Назва документа Номер та дата створення документа Дата надходження документа Джерело інформації
(автор, відповідальний підрозділ)
Підстава для внесення інформації до категорії з обмеженим доступом Строк обмеження доступу до інформації Галузь Тип, носій Вид Проекти рішень Форма зберігання Місце зберігання документа
1 Про перенесення робочого
часу Коліснику
1 від 05.01.2015 - Ступакова Тетяна
Федорівна
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
2 Про реаліззацію рішень
Дирекції Державного
департаменту СФД
10 від 05.02.2015 - Маршев Сергій
Володимирович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
3 про направлення на
навчання Гриценка М.О.
11 від 09.02.2015 - Ступакова Тетяна
Федорівна
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
4 Про проведення моніторінгу
діяльності бюджетної
установи "Фонд"
12 від 11.02.2015 - Кумпан Сергій
Миколайович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
5 Про відміну перевірки БУ
"Фонд"
13 від 17.02.2015 - Кумпан Сергій
Миколайович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
6 Про підвищення режиму
безпеки на 8 березня
14 від 04.03.2015 -   - - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
7 Про встановлення
неповного робочого дня
Гашенко
15 від 06.03.2015 - Ступакова Тетяна
Федорівна
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
8 Про призначення комсії з
приймання етапів наукових
робіт
16 від 10.03.2015 - Меленець Андрій
Вікторович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
ІТС "АІС СФДУ" Megapolis.Документообіг Сторінка 1
Copyright © Софтлайн 2001 - 2005
01-37 Журнал реєстрації наказів з основної діяльності
Номер обл. картки Назва документа Номер та дата створення документа Дата надходження документа Джерело інформації
(автор, відповідальний підрозділ)
Підстава для внесення інформації до категорії з обмеженим доступом Строк обмеження доступу до інформації Галузь Тип, носій Вид Проекти рішень Форма зберігання Місце зберігання документа
9 Про передачу матеріальних
цінностей
17 від 13.03.2015 -   - - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
10 Про передачу матеріальних
цінностей
18 від 27.03.2015 - Червоняк Ірина
Анатоліївна
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
11 Про оголошення рішень НТР 19 від 30.03.2015 - Меленець Андрій
Вікторович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
12 Про проведення моніторингу
діяльності БУ "Фонд"
2 від 06.01.2015 - Кумпан Сергій
Миколайович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
13 Про передачу матеріальних
цінностей
20 від 30.03.2015 - Червоняк Ірина
Анатоліївна
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
14 Про перенесення робочого
часу Бойку
21 від 03.04.2015 - Ступакова Тетяна
Федорівна
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
15 Про підвищення режиму
безпеки на період
святкування Паски
22 від 07.04.2015 - Кислий Олег
Валентинович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
16 Про реалізацію рішень
Дирекції
23 від 07.04.2015 - Меленець Андрій
Вікторович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
17 Про встановлення повного
робочого дня Требушковій
24 від 15.04.2015 - Ступакова Тетяна
Федорівна
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
18 Про оголошення рішень НТР 25 від 16.04.2015 - Меленець Андрій
Вікторович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
ІТС "АІС СФДУ" Megapolis.Документообіг Сторінка 2
Copyright © Софтлайн 2001 - 2005
01-37 Журнал реєстрації наказів з основної діяльності
Номер обл. картки Назва документа Номер та дата створення документа Дата надходження документа Джерело інформації
(автор, відповідальний підрозділ)
Підстава для внесення інформації до категорії з обмеженим доступом Строк обмеження доступу до інформації Галузь Тип, носій Вид Проекти рішень Форма зберігання Місце зберігання документа
19 Про підготовку в осінньо-
зимовий період 2015-2016
26 від 22.04.2015 - Кумпан Сергій
Миколайович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
20 Про підвищення режиму
безпеки на період свят
27 від 27.04.2015 - Кислий Олег
Валентинович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
21 Про реалізацію рішень
Дирекції
28 від 06.05.2015 - Меленець Андрій
Вікторович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
22 Про передачу матеріальних
цінностей
29 від 25.05.2015 - Плігіна Олена
Олексіївна
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
23 Про відміну перевірки БУ
"Фонд"
3 від 17.01.2015 - Кумпан Сергій
Миколайович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
24 Про перенесення робочого
дня Бандуровській
30 від 25.05.2015 - Ступакова Тетяна
Федорівна
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
25 Про введення в дію рішення
комісії з питаньТЗІ №1
31 від 25.05.2015 - Меленець Андрій
Вікторович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
26 Про підвищення режиму
безпеки на період
святкування  Трійці
32 від 27.05.2015 - Кислий Олег
Валентинович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
27 Про оголошення рішень НТР 33 від 05.06.2015 - Манько Валерій
Володимирович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
ІТС "АІС СФДУ" Megapolis.Документообіг Сторінка 3
Copyright © Софтлайн 2001 - 2005
01-37 Журнал реєстрації наказів з основної діяльності
Номер обл. картки Назва документа Номер та дата створення документа Дата надходження документа Джерело інформації
(автор, відповідальний підрозділ)
Підстава для внесення інформації до категорії з обмеженим доступом Строк обмеження доступу до інформації Галузь Тип, носій Вид Проекти рішень Форма зберігання Місце зберігання документа
28 Про внесення змін до наказу
№ 16 від 10.03.15 "Про
призначення комісій з
прийняття етапів наукових
робіт"
34 від 08.06.2015 - Манько Валерій
Володимирович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
29 Про призначення
відповідальних за ведення
діловодства у підрозділах
35 від 16.06.2015 - Манько Валерій
Володимирович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
30 Про внесення змін до наказу
від 28.12.2011 №43  (щодо
індекчів структурних
підрозділів)
36 від 16.06.2015 - Манько Валерій
Володимирович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
31 Про передачу матеріальних
цінностей 
37 від 17.06.2015 - Червоняк Ірина
Анатоліївна
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
32 Про передачу матеріальних
цінностейй
38 від 22.06.2015 - Червоняк Ірина
Анатоліївна
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
33 Про підвищення режиму
безпеки на період
святкування Дня Конституції
39 від 24.06.2015 - Кислий Олег
Валентинович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
34 Про створення постійно
діючої комісії по прийманню,
списанню, дооцінці та
індексації матеріальних
цінностей
4 від 20.01.2015 - Баханович
Олександр
Лаврович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
35 Про створення комісії для
проведення перевірки
40 від 25.06.2015 - Кумпан Сергій
Миколайович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
36 Про визначення робочих
місць Прокоф"єву і Клюєвій
41 від 30.06.2015 -   - - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
ІТС "АІС СФДУ" Megapolis.Документообіг Сторінка 4
Copyright © Софтлайн 2001 - 2005
01-37 Журнал реєстрації наказів з основної діяльності
Номер обл. картки Назва документа Номер та дата створення документа Дата надходження документа Джерело інформації
(автор, відповідальний підрозділ)
Підстава для внесення інформації до категорії з обмеженим доступом Строк обмеження доступу до інформації Галузь Тип, носій Вид Проекти рішень Форма зберігання Місце зберігання документа
37 Про оголошення рішень НТР 42 від 15.07.2015 - Манько Валерій
Володимирович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
38 Про внесення змін до
складу комісії приймальних
етапів наукових робіт
43 від 24.07.2015 - Манько Валерій
Володимирович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
39 Про рішення Дирекції 44 від 27.07.2015 - Манько Валерій
Володимирович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
40 Про передачу матеріальних
цінностей
45 від 03.08.2015 - Червоняк Ірина
Анатоліївна
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
41 Про оголошення рішень НТР 46 від 07.08.2015 - Манько Валерій
Володимирович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
42 Про підвищення режиму
безпеки на святкування Дня
Незалежності
47 від 19.08.2015 - Потапов Юрій
Володиморивоч
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
43 Про передачу матеріальних
цінностей
48 від 26.08.2015 - Кумпан Сергій
Миколайович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
44 Про неповний робочий день
Крамаренко
49 від 02.09.2015 - Ступакова Тетяна
Федорівна
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
45 Про щорічну перевірку
наявності МНІ з грифом
"ДСК"
5 від 23.01.2015 - Маршев Сергій
Володимирович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
46 Рішення НТР 50 від 11.09.2015 - Манько Валерій
Володимирович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
ІТС "АІС СФДУ" Megapolis.Документообіг Сторінка 5
Copyright © Софтлайн 2001 - 2005
01-37 Журнал реєстрації наказів з основної діяльності
Номер обл. картки Назва документа Номер та дата створення документа Дата надходження документа Джерело інформації
(автор, відповідальний підрозділ)
Підстава для внесення інформації до категорії з обмеженим доступом Строк обмеження доступу до інформації Галузь Тип, носій Вид Проекти рішень Форма зберігання Місце зберігання документа
47 про скасування наказів
пожежної безпеки
51 від 11.09.2015 - Полонський
Олександр
Іванович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
48 про призначення
відповідального за пожежну
безпеку у  ДД СФД
52 від 11.09.2015 - Полонський
Олександр
Іванович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
49 Про підвищення режиму
безпеки на святкування Дня
захисника
53 від 08.10.2015 - Кислий Олег
Валентинович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
50 Про проведення щорічної
інвентаризації
54 від 20.10.2015 - Червоняк Ірина
Анатоліївна
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
51 Про підготовку та
проведення тренування з
питань ЦЗ
55 від 23.10.2015 -   - - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
52 про реалізацію рішень
Дирекції ДД СФД
56 від 28.10.2015 - Манько Валерій
Володимирович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
53 Про оголошення рішень НТР 57 від 18.11.2015 - Манько Валерій
Володимирович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
54 Про призначення
відповідальних за
отримання рахунків
58 від 18.11.2015 - Баханович
Олександр
Лаврович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
55 Про затвердження термінів
виконання заходів з
підведення підсумків роботи
структурних підрозділів ДД
59 від 26.11.2015 - Манько Валерій
Володимирович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
ІТС "АІС СФДУ" Megapolis.Документообіг Сторінка 6
Copyright © Софтлайн 2001 - 2005
01-37 Журнал реєстрації наказів з основної діяльності
Номер обл. картки Назва документа Номер та дата створення документа Дата надходження документа Джерело інформації
(автор, відповідальний підрозділ)
Підстава для внесення інформації до категорії з обмеженим доступом Строк обмеження доступу до інформації Галузь Тип, носій Вид Проекти рішень Форма зберігання Місце зберігання документа
56 Про затвердження
Тимчасового порядку
визначення переможців за
підсумками виробничої та
фінансово-господарської
діяльності РЦ СФД за рік
6 від 26.01.2015 - Кумпан Сергій
Миколайович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
57 Про затвердження
персонального складу
ліквідаційної комісії ДД СФД
60 від 03.12.2015 - Манько Валерій
Володимирович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
58 Про виконання графіку
відпусток за 2015 та
пропозиції до графіка
відпусток на 2016
61 від 04.12.2015 - Ступакова Тетяна
Федорівна
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
59 Про оголошення рішень НТР 62 від 04.12.2015 - Манько Валерій
Володимирович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
60 Про передачу гербової
печатки
63 від 09.12.2015 - Манько Валерій
Володимирович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
61 Про реалізацію рішення
Дирекції Державного
департаменту страхового
фонду документації.
Визначення переможців за
підсумками виробничої та
фінансово-господарської
діяльності РЦ СФД за
2014рік
7 від 29.01.2015 - Маршев Сергій
Володимирович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
62 про організацію цивільного
захисту ДД СФД у 2015р.
8 від 04.02.2015 - Ларін Олег
Геннадійович
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
ІТС "АІС СФДУ" Megapolis.Документообіг Сторінка 7
Copyright © Софтлайн 2001 - 2005
01-37 Журнал реєстрації наказів з основної діяльності
Номер обл. картки Назва документа Номер та дата створення документа Дата надходження документа Джерело інформації
(автор, відповідальний підрозділ)
Підстава для внесення інформації до категорії з обмеженим доступом Строк обмеження доступу до інформації Галузь Тип, носій Вид Проекти рішень Форма зберігання Місце зберігання документа
63 про передачу матеріальних
цінностей
9 від 04.02.2015 - Червоняк Ірина
Анатоліївна
- - Сфера
СФД
текстовий
документ
наказ - паперова Державний
департамент
стахового
фонду
документації
ІТС "АІС СФДУ" Megapolis.Документообіг Сторінка 8
Copyright © Софтлайн 2001 - 2005