Прийняті нормативно-правові акти та нормативні документи системи "Страховий фонд документації"

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 840 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 
ступінь ризику від провадження господарської  діяльності у сфері створення, формування, ведення і  використання страхового фонду документації та  визначається періодичність здійснення планових  заходів державного нагляду (контролю)  Державною архівною службою
"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 241-р "Про забезпечення Міністерства культури документами страхового фонду документації"
Наказ Міністерства юстиції України від 05.09.2016  № 2640/5 (зареєстровано в Мін’юсті 05 жовтня 2016 р. за № 1319/29449) "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 28 вересня 2012 року № 1437/5"
Наказ Міністерства юстиції України від 17.09.2015 № 1749/5 (зареєстровано в Мін’юсті 21.09.2015 за №1118/27563) "Про внесення змін до Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації"  
ДП «УкрНДНЦ» наказом від 22.06.2015 № 61 прийняв такі нормативні документи з наданням їм чинності:
з 01.01.2016:
- Зміну № 2 до ДСТУ 33.303:2003 СФД. Порядок переведення мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду документації на архівне зберігання або анулювання;
з 01.04.2017:
– ДСТУ 33.006:2015 СФД. Державний реєстр документів страхового фонду документації України. Загальні положення;
– ДСТУ 33.102:2015 СФД. Нормативна документація. Порядок створювання, формування, ведення та використовування;
– ДСТУ 33.204:2015 СФД. Об'єкти культурної спадщини: археологічні, історичні, монументального мистецтва, ландшафтні та садово-паркового мистецтва. Порядок створення та формування;
– ДСТУ 33.210:2015 СФД. Об'єкти культурної спадщини науки і техніки. Порядок створення та формування;
– ДСТУ 33.401:2015 СФД. Порядок забезпечення користувачів документами страхового фонду;
з 01.07.2017:
– ДСТУ 33.209:2015 СФД. Об'єкти систем життєзабезпечення і транспортних зв'язків. Порядок створення, формування, ведення і використання.
ДП «УкрНДНЦ» наказом від 16.06.2015 № 56/ДСК прийняв ДСТУ 33.303:2015 та зміни до національних стандартів України з наданням їм чинності з 01.01.2016:
– ДСТУ 33.303:2015 СФД. Порядок переведення мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду документації на архівне зберігання або анулювання;
– Зміна № 1 до ДСТУ 33.110:2007 СФД. Комплектність документації для створення. Загальні вимоги;
– Зміна № 2 до ДСТУ 33.301-2003 СФД. Зберігання мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду документації. Технічні вимоги;
– Зміна № 2 до ДСТУ 33.302:2003 СФД. Порядок внесення змін до мікрофільмів страхового фонду документації;
– Зміна № 3 до ДСТУ 33.402:2003 СФД. Правила постачання і прийняття мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду документації на довгострокове зберігання;
Наказом Укрдержархіву від 26.05.2015 № 88 прийнято стандарти організації України з наданням їм чинності з 01.06.2015:
– СОУ 84.2-37552598-003:2015 СФД. Нормативи витрат матеріалів у мікрографії;
– СОУ 84.2-37552598-004:2015 СФД. Нормативи трудомісткості технологічних операцій виготовлення мікрофільмів страхового фонду;
– СОУ 84.2-37552598-005:2015 СФД. Нормативи трудомісткості технологічних операцій зберігання мікрофільмів страхового фонду.
Мінекономрозвитку України наказом від 02.12.2014 № 1430 прийняв Зміну № 2 до ДСТУ 33.401:2002 "СФД. Порядок забезпечення користувачів документами страхового фонду" з наданням їй чинності з 01.01.2015
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 517 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 642"  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 №504-р "Про надання дозволу Державній архівній службі на проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації"  
Наказ Мін’юсту від 21.01.2015 № 80/5 (зареєстровано в Мін’юсті 23.01.2015 за № 78/26523) "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в державній системі страхового фонду документації”  
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 № 575 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною архівною службою."  
Наказ Міністерства юстиції України від 01.09.2014 № 1444/5 "Про затвердження форми та опису галузевої програми створення страхового фонду документації"
(Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2014 за № 1071/25848)
 
Методичні рекомендації МР-75.2-37763687-011:2014
„Страховий фонд документації. Створення та формування галузевого страхового фонду документації”
(затверджені наказом Державної архівної служби від 31.03.2014 № 45)
 
Методичні рекомендації МР-84.2-37552598-014:2014
„Страховий фонд документації. Ведення та використання галузевих та регіональних страхових фондів документації”
(затверджені наказом Державної архівної служби від 29.07.2014 № 88)