Нормативно-правова база

Законодавчі акти з питань страхового фонду документації
1. Закон України “Про страховий фонд документації України
(Із змінами, внесеними згідно із Законами: № 2310-IV ( 2310-15 ) від 11.01.2005, ВВР, 2005, № 9, ст.175;
№ 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012; № 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 );

2. Закон України “Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію
(В редакції Закону N 2435-IV ( 2435-15 ) від 02.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.255 )
(Із змінами, внесеними згідно із Законами: № 2433-VI ( 2433-17 ) від 06.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.538;
№ 2926-VI ( 2926-17 ) від 13.01.2011, ВВР, 2011, N 31, ст.303; № 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 );

3. Закон України “Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період
(Із змінами, внесеними згідно із Законом  № 5460-VI від 16.10.2012);
4. Закон України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про страховий фонд документації” (від 22.02.2007 № 695-V);
5. Закон України “Про державне оборонне замовлення
(В редакції Закону № 2560-VI ( 2560-17 ) від 23.09.2010, ВВР, 2011, N 6, ст.45);
6. Закон України “Про оборонні закупівлі
7. Закон України “Про культуру
( Із змінами, внесеними згідно із Законами: № 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012; № 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012;
№ 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 );

8. Закон України “Про Національний архівний фонд та архівні установи
( Із змінами, внесеними згідно із Законами: N 498/95-ВР від 22.12.95, N 608/96-ВР від 17.12.96 )
( В редакції Закону N 2888-III ( 2888-14 ) від 13.12.2001)
( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 534-V ( 534-16 ) від 22.12.2006 ; N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010;
N 5068-VI ( 5068-17 ) від 05.07.2012; N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012; N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012; N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014; N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014).

9. Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами:   N 1546-VI ( 1546-17 ) від 23.06.2009;   N 2299-VI ( 2299-17 ) від 01.06.2010;   N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010;   N 2399-VI ( 2399-17 ) від 01.07.2010;  N 2467-VI ( 2467-17 ) від 08.07.2010 }
{ Додатково див. Закон   N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом   N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010; Кодексом   N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011; Законами: N 3437-VI ( 3437-17 ) від 31.05.2011;   N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011;   N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011; N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }
{ Зміни до Закону див. в Законі   N 5026-VI ( 5026-17 ) від 22.06.2012 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами:   N 4652-VI  ( 4652-17 ) від 13.04.2012;   N 5404-VI  ( 5404-17 ) від 02.10.2012 ;   N 5502-VI  ( 5502-17 ) від 20.11.2012 ;   N  353-VII (  353-18 ) від 20.06.2013 }

Акти Президента України 

1. Указ Президента України від 09.12.2010 №1085/2010 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади
(Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента  №1245/2010 від 28.12.2010; №370/2011 від 06.04.2011;№580/2011 від 12.05.2011№717/2011 від 30.06.2011№742/2011 від 08.07.2011№769/2011 від 18.07.2011№1069/2011 від 23.11.2011; №1168/2011 від 19.12.2011№19/2012 від 19.01.2012; №85/2012 від 14.02.2012№134/2012 від 22.02.2012; №237/2012 від 30.03.2012№726/2012 від 24.12.2012№19/2013 від 16.01.2013);
2. Указ Президента України від 06.04.2011 №407/2011 “Про затвердження Положення про Державну архівну службу України.

Нормативно-правові акти з питань страхового фонду документації

Акти Кабінету Міністрів України
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №319 "Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації
(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ: № 742 ( 742-2006-п ) від 25.05.2006;
№ 117 ( 117-2011-п ) від 16.02.2011; № 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011; № 252 ( 252-2013-п ) від 10.04.2013);

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №320 "Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації
(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ: № 742 ( 742-2006-п ) від 25.05.2006; № 643 ( 643-2008-п ) від 16.07.2008);
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №434-3 "Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення" (не для друку);
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 №642 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру документів cтрахового фонду документації
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 742 від 25.05.2006; № 252 від 10.04.2013; № 517 від 17.07.2015);
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 №1288 "Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об`єктів
(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 313 ( 313-2004-п ) від 11.03.2004; № 252 ( 252-2013-п ) від 10.04.2013);
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 №1553 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами державної системи страхового фонду документації у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації
(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1255 ( 1255-2011-п ) від 07.12.2011);
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 № 1107 "Про затвердження Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях
(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ: № 530 ( 530-2010-п ) від 30.06.2010; № 136 ( 136-2011-п ) від 23.02.2011);
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2019. № 9 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 № 466 “Про затвердження Положення про технічне прикриття та відбудову найважливіших об'єктів і споруд оборонного значення єдиної транспортної системи України в особливий період”; (не для друку)
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 120 "Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції
11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 № 504-р "Про надання дозволу Державній архівній службі на проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації

Акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
1. Постанова Нацбанку України від 08.11.2004 №533 “Про затвердження Положення про порядок створення Національним банком України та банками, які залучаються до роботи в особливий період, страхового фонду документації”;
2. Наказ МНС від 18.12.2000 №338 (зареєстровано в Мін’юсті 24.01.2001 за №62/5253) "Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об`єктів"
(Із змінами, внесеними, внесеними наказом МНС N 140 ( z0970-05 ) від 16.08.2005 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 01.09.2005 за №970/11250);
3. Наказ МНС від 07.11.2002 № 293 (зареєстровано в Мін’юсті 19.03.2003 за №218/7539) Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виготовлення документів страхового фонду ;
4. Наказ МНС, Мінпаливенерго, Держбуду, Держжитлокомунгоспу, Держводгоспу, Держкомзв’язку від 22.05.2003 №158/246/60/81/137/85 (зареєстровано в Мін’юсті 05.06.2003 за №445/7766) "Про приведення проектної документації на об’єкти систем життєзабезпечення у відповідність до фактичного стану цих об’єктів та вимог нормативних документів системи страхового фонду документації”;
5. Наказ МНС від 22.10.2003 №400 (зареєстровано в Мін’юсті 13.11.2003 за №1046/8367) "Про Порядок підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України
(Із змінами, внесеними згідно з Наказом МНС № 491 ( z0875-07 ) від 17.07.2007);
6. Наказ МНС, Мінфіну та Мінекономіки від 09.11.2004 №157/697/380 (зареєстровано в Мін’юсті 10.03.2005 за №292/10572) "Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг бюджетними установами державної системи страхового фонду документації у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації”;
7. Наказ МНС від 28.01.2008 №55 (зареєстровано в Мін’юсті 28.03.2008 за №262/14953) "Про затвердження Порядку реєстрації галузевих та обласних (регіональних) страхових фондів документації”;
8. Наказ МНС від 06.02.2009 № 88 (зареєстровано в Мін’юсті 24.02.2009 за №174/16190) "Про затвердження Положення про позаштатного (громадського) інспектора з питань формування та ведення страхового фонду документації”;
9. Наказ МНС від 06.11.2003 №425 (зареєстровано в Мін’юсті 26.12.2003 за № 1238/8559) "Про затвердження Положення про моніторинг потенційно небезпечних об’єктів”;
10. Наказ МНС від 23.02.2006 №98 (зареєстровано в Мін’юсті 20.03.06 за №286/12160) "Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів”;
11. Наказ МНС від 12.11.2010 №1016 (зареєстровано в Мін’юсті 09.12.2010 за №1235/18530) "Про затвердження Стандарту надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо видачі Свідоцтва про реєстрацію об’єкта у Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів”;
12. Наказ Мін’юсту від 28.09.2012 №1437/5 (зареєстровано в Мін’юсті 02.10.2012 за №1674/21986) "Про затвердження форм та описів актів закладення технічної та проектної (робочої) документації до страхового фонду документації України”.
13. Наказ Мін’юсту від 14.06.2019 №1770/5 (зареєстровано в Мін’юсті 19.06.2019 за №638/33609) "Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації”;
14. Наказ Мін’юсту від 29.11.2013 № 2541/5 (зареєстровано в Мін’юсті 02.12.2013 за № 2047/24579) "Про затвердження Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України (Положення про організацію та порядок проведення заходів контролю за додержанням вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування)
15. Наказ Мін’юсту від 01.09.2014 № 1444/5 (зареєстровано в Мін’юсті 04.09.2014 за № 1071/25848) "Про затвердження форми та опису галузевої програми створення страхового фонду документації .
16. Наказ Мін’юсту від 21.01.2015 № 80/5 (зареєстровано в Мін’юсті 23.01.2015 за № 78/26523) "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в державній системі страхового фонду документації .
17. Наказ Мін’юсту від 29.01.2021 № 340/5 (зареєстровано в Мін’юсті 29.01.2021 за № 121/35743) "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації .

Національні стандарти України комплексу "Страховий фонд документації"
1. ДСТУ В 33.001-94 СФД. Основні положення;
2. ДСТУ 33.002:2007 СФД. Терміни та визначення понять;
3. ДСТУ 33.004:2006 СФД. Державна система страхового фонду документації. Загальні положення;
4. ДСТУ 33.005:2009 СФД. Порядок функціонування державної системи СФД в особливий період. Загальні положення;
5. ДСТУ В 33.101–97 СФД. Порядок побудови мікрофільмів страхового фонду;
6. ДСТУ В 33.102-99 СФД. Порядок створення формування, ведення та використовування страхового фонду нормативної документації;
7. ДСТУ В 33.103-99 СФД. Порядок створення страхового фонду документації на промислову продукцію;
8. ДСТУ 33.104-2002 СФД. Позначення документів страхового фонду документації. Загальні вимоги;
9. ДСТУ 33.105-2002 СФД. Підготовка і відправка на мікрофільмування документації на промислову продукцію. Технічні вимоги;
10. ДСТУ 33.106:2005 СФД. Об’єкти культурної спадщини. Документація на об’єкти архітектури та містобудування для створення страхового фонду документації. Технічні вимоги;
11. ДСТУ 33.107:2006 СФД. Документація на об’єкти історичні та монументального мистецтва для створення страхового фонду документації. Технічні вимоги;
12. ДСТУ 33.108:2005 СФД. Документи страхового фонду документації. Технічний паспорт мікрофільму. Загальні вимоги;
13. ДСТУ 33.109:2005 СФД. Документація на рухомі предмети, пов’язані з нерухомими об’єктами культурної спадщини, для створення страхового фонду документації. Технічні вимоги;
14. ДСТУ 33.110:2007 СФД. Комплектність документації для створення. Загальні вимоги;
15. ДСТУ 33.111:2008 СФД. Відповідність документів оригіналу чинної документації. Технічні вимоги;
16. ДСТУ 33.112:2008 СФД. Підготування та відправлення на мікрофільмування проектної документації на об’єкти будівництва. Технічні вимоги;
17. ДСТУ 33.113:2008 СФД. Графічні символи і трафарети у мікрофільмах. Загальні технічні вимоги;
18. ДСТУ 33.114:2009 СФД. Підготовлення та постачання документації на електронних носіях інформації. Загальні технічні вимоги;
19. ДСТУ 33.115:2010 СФД. Документація для проведення аварійно-рятувальних робіт. Загальні вимоги;
20. ДСТУ 33.116:2010 СФД. Електронні копії документів. Загальні вимоги;
21. ДСТУ 33.201:2004 СФД. Об’єкти будівництва. Порядок створювання;
22. ДСТУ 33.202:2004 СФД. Промислова продукція господарського призначення. Порядок створювання;
23. ДСТУ 33.203:2005 СФД. Об’єкти культурної спадщини. Порядок створення страхового фонду документації на об’єкти архітектури та містобудування;
24. ДСТУ 33.204:2006 СФД. Порядок створення документації на об’єкти історичні та монументального мистецтва;
25. ДСТУ 33.205:2005 СФД. Страховий фонд документації для організування виробництва продукції мобілізаційного та оборонного призначення. Порядок створювання, формування, ведення та використовування;
26. ДСТУ 33.206:2005 Формування страхового фонду документації на машинних носіях. Основні положення;
27. ДСТУ 33.207:2009 СФД. Аварійно-рятувальні роботи. Порядок створення, формування, ведення та використання;
28. ДСТУ 33.208:2009 СФД. Порядок закладання технічної документації при поставленні продукції на виробництво;
29. ДСТУ 33.301-2003 СФД. Зберігання мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду документації. Технічні вимоги;
30. ДСТУ 33.302-2003 СФД. Порядок внесення змін до мікрофільмів страхового фонду документації;
31. ДСТУ 33.303-2003 СФД. Порядок переведення мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду документації на архівне зберігання або анулювання;
32. ДСТУ 33.401-2002 СФД. Порядок забезпечення користувачів документами страхового фонду;
33. ДСТУ 33.402-2003 СФД. Правила постачання і прийняття мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду документації на довгострокове зберігання;
34. ДСТУ 33.403:2005 СФД. Повнорозмірні паперові копії з мікрофільмів страхового фонду документації. Технічні вимоги та методи контролювання;
35. ДСТУ 33.601:2005 СФД. Матеріали для виготовлення, зберігання та відтворення документів страхового фонду документації. Загальні вимоги;
36. ДСТУ 33.701:2007 СФД. Тест-оригінал для контролю якості мікрофільмів. Технічні вимоги.
Національні стандарти України комплексу “Безпека у надзвичайних ситуаціях”
1. ДСТУ 7134:2009 Безпека у НС. Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів. Основні положення;
2. ДСТУ 7135:2009 Безпека у НС. Паспорт потенційно небезпечного об’єкта. Загальні вимоги;
3. ДСТУ 7136:2009 Безпека у НС. Моніторинг потенційно небезпечних об’єктів. Порядок проведення.
Стандарти організацій України
1. СОУ 75.2.00010103-001:2009 СФД. Система управління якістю. Настанова з якості;
2. СОУ 75.2-00010103-002-2004 СФД. Порядок присвоєння реєстраційного номера документу СФД;
3. СОУ 75.2-00010103-003:2008 СФД. Нормативи витрат матеріалів в мікрографії;
4. СОУ 75.2-00010103-004-2009 СФД. Нормативи трудомісткості технологічних операцій виготовлення мікрофільмів страхового фонду;
5. СОУ 75.2-00010103-005-2005 СФД. Нормативи трудомісткості технологічних операцій зберігання мікрофільмів страхового фонду документації;
6. СОУ 75.2.00010103-006:2007 СФД. Система управління якістю. Маршрутно-технологічна карта. Порядок пред’явлення продукції та оформлення супровідної документації;
7. СОУ 75.2.00010103-007:2007 СФД. Система управління якістю. Атестація виробничих приміщень, робочих місць та виконавців. Порядок проведення;
8. СОУ 75.2.00010103-008:2007 СФД. Система управління якістю. Моніторинг якості продукції, коригувальні та запобіжні дії;
9. СОУ 75.2.00010103-009:2007 СФД. Система управління якістю. Аудит системи управління якістю. Загальні положення;
10. СОУ 75.2.00010103-010:2008 СФД. Укрупнені нормативи трудомісткості наукових робіт;
11. СОУ 75.2.00010103-011:2009 СФД. Порядок проведення та фінансування наукових робіт;
12. СОУ 75.2-00010103-012:2010 СФД. Методична документація. Порядок надання позначення;
13. СОУ 75.2-37763687-013:2012 СФД. Контроль наявності документів СФД. Порядок проведення;
14. СОУ 75.2-37763687-014:2012 СФД. Нормативи трудомісткості технологічних операцій відтворення повно розмірних паперових копій з мікрофільмів;
15. СОУ 75.2-37763687-015:2012 СФД. Нормативи трудомісткості технологічних операцій підготовлення документації для формування.
1. ТТП 321.02200.00043 "Типовий технологічний процес підготовки документації для формування СФД".
Технічні умови
1. ТУ У 20.5-37552598-001:2012 Мікрофільм страхового фонду документації. Технічні умови.
2. ТУ У 17.2-37552598-002:2012 Коробка картонна для довгострокового зберігання документів СФД. Технічні умови.
Методичні документи
1. М-75.2-00010103-001:2000 Методика розрахунку економічної ефективності створення СФД галузі.

Інформацію оновлено 22.02.2021