Напрями створення страхового фонду документації України

Формування страхового фонду документації України провадиться на плановій основі шляхом розроблення та реалізації галузевих і обласних (регіональних) програм створення страхового фонду документації. Проводячи єдину державну політику щодо створення СФД України Укрдержархів у своїй діяльності взаємодіє з 61 центральним органом виконавчої влади та іншими органами управління, органами влади АР Крим, 24 облдержадміністраціями та міськдержадміністраціями м.м.Києва та Севастополя, 490 райдержадміністраціями, 453 виконкомами міських рад щодо створення галузевих і обласних (регіональних) страхових фондів документації на плановій основі шляхом розробки та реалізації відповідних програм.

Напрями створення страхового фонду документації України:
СФД для організації виробництва оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, який створюється на вироби та об’єкти:
- оборонно-промислового комплексу (авіаційна, суднобудівна промисловість, виробництво, експлуатація та ремонт озброєння);
- машинобудування всіх галузей промисловості;
- металургійної промисловості;
- промисловості по виробництву радіоелектроніки, засобів зв’язку, електротехніки, приладобудування;
- гірничо-видобувної промисловості;
- хімічної промисловості;
- промисловості будівельних матеріалів;
- легкої промисловості;
- вироби паперової промисловості  та переробне обладнання;
- виробництво продовольства:
- хлібопекарської промисловості;
- виробництво та переробка спирту;
- виноробна промисловість;
- консервна промисловість;
- цукрова промисловість;
- кондитерська промисловість;
- соляна промисловість;
- ветеринарна медицина;
- об'єкти медицини.
СФД для проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлю-вальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій створюється на:
- об'єкти утилізації, зберігання і захоронення токсичних та інших небезпечних відходів (крім РАВ);
- державні міжобласні спецкомбінати УКР ДО “Радон”;
- об'єкти протизсувних систем та захисту територій від підтоплення;
- об'єкти зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення;
- об'єкти, зареєстровані у Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів.
СФД для відбудови об'єктів систем життєзабезпечення населення і транспортних зв'язків створюється на :
- об’єкти енергетики;
- об’єкти нафтогазового комплексу;
- об’єкти атомної енергетики;
- об’єкти підприємств атомної промисловості
- об’єкти науково-дослідних та проектно-конструкторських установ ядерної  енергетики;
- об’єкти водогосподарсько-меліоративного комплексу;
- об’єкти дорожнього господарства;
- об’єкти авіаційного транспорту;
- об’єкти морського транспорту;
- об’єкти Національної комісії з питань регулювання зв’язку;
- об’єкти зв’язку;
- об’єкти підприємств, підпорядкованих Національному банку України.
- об’єкти залізничного транспорту.
СФД для збереження документів на об’єкти культурної спадщини та інформації про культурні цінності створюється на:
- історичні об’єкти;
- об’єкти монументального мистецтва;
- об’єкти архітектури та містобудування;
- об’єкти природно - заповідного фонду України;
- наукові об’єкти, що становлять національне надбання;
- об’єкти Музейного фонду України;
- унікальні  документи Національного архівного фонду України.

 
Інформацію оновлено 05.03.2018