Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії)

м. Харків, 61157
Телефон: (0572) 712-02-80

www.micrography.gov.ua

Ел. пошта : [email protected]>

Директор:
Савич Андрій Валентинович

Заступник директора:
Юревич Євген Володимирович

Статут Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії затверджений наказом Державної архівної служби України від 28.04.2012 № 80 (у редакції наказу Державної архівної служби України від 03.07.2017 № 41).


Наукова діяльність, яка здійснюється у державній системі страхового фонду документації, спрямована на виконання державної політики щодо створення та зберігання страхового фонду документації України і забезпечення впровадження прогресивних технологій формування, накопичення, відтворення і передачі інформації користувачам страхового фонду документації. До пріоритетних напрямків цієї діяльності належать завдання щодо:

 • технологічно-конструкторського забезпечення страхового фонду документації;проведення проектно-конструкторських робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення підприємств та установ України;розроблення нормативного забезпечення функціонування державної системи страхового фонду документації;
 • міжнародного співробітництва, організації розроблення, розгляду, експертизи, узгодження і підготовки до затвердження проектів міжнародних, міждержавних, національних стандартів та інших нормативних документів зі стандартизації.
Виконання цих завдань в державній системі страхового фонду документації забезпечується провідною науково-дослідною установою у сфері формування, ведення та використання страхового фонду документації - Науково-дослідним, проектно-конструкторським та технологічним інститутом мікрографії (НДІ мікрографії), який створено на базі Харківського державного проектного інституту загального машинобудування наказом Державного науково-виробничого центру страхового фонду документації України від 24 лютого 1993 року № 4.
НДІ мікрографії є єдиною науково-дослідною, проектно-конструкторською та дослідно-технологічною установою, яка займається розв`язанням актуальних проблем мікрографії, здійснює науково-технічне забезпечення робіт з формування, ведення та використання страхового фонду документації України, проводить науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у галузі попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Для забезпечення освітньої та наукової діяльності у галузі страхового фонду документації у 2004 році в інституті засновано філію кафедри "Управління та економіка" Університету цивільного захисту України. Філією кафедри здійснюється проведення лекцій, семінарських та практичних занять з дисципліни "Страховий фонд документації", організація проходження виробничої практики, стажування та дипломного проектування слухачів університету.

За 17 років існування інститут виконав понад 400 наукових робіт. Розроблено Державний реєстр  документів СФД України, Державний  реєстр ПНО, проектно-кошторисну документацію на 34 об'єкти, серед яких - бази зберігання документів СФД та регіональні центри СФД, впроваджено сучасні інформаційні технології у технологічні процеси виготовлення  документів страхового  фонду та відтворення з них повнорозмірних паперових копій.

 

Основні напрями науково-технічної та проектно-конструкторської діяльності НДІ мікрографії:

 • Наукове, науково-технічне прогнозування розвитку науки і техніки у сферах створення страхового фонду документації України та забезпечення безпеки у надзвичайних ситуаціях.
 • Дослідження та розробка методології і науково обґрунтованих критеріїв створення і накопичення страхових фондів галузей та областей (регіонів).
 • Розроблення та впровадження сучасного мікрографічного та репрографічного обладнання.
 • Розроблення та впровадження нових інформаційних технологій та автоматизованих систем .
 • Розвиток традиційних та розроблення прогресивних технологій створення та довгострокового зберігання СФД 
 • Створення типових комплектів документації для проведення аварійно-рятувальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій, розробка АРКД підприємств галузей промисловості України, що підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами. 
 • Наукове та нормативно-методичне забезпечення проведення паспортизації потенційно небезпечних об’єктів України та ведення Державного реєстру ПНО.
 • Створення підсистеми моніторингу стану потенційно небезпечних об’єктів.
 • Розроблення та ведення нормативних документів зі стандартизації систем “Страховий фонд документації” та “Безпека у надзвичайних ситуаціях” .
 • Ведення секретаріату Технічного комітету зі стандартизації “Страховий фонд документації” (ТК 40).
 • Розроблення, розгляд, експертиза, узгодження і підготовка до затвердження проектів міжнародних, міждержавних, національних стандартів та інших нормативних документів.
 • Комплексна розробка проектно-кошторисної документації для нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення підприємств.
 • Підготовка фахівців за дисципліною „Страховий фонд документації” згідно з замовленнями і договірними зобов’язаннями.
 • Проведення перепідготовки і підвищення кваліфікації наукових та інженерних кадрів у галузі СФД.  

Інтелектуальна власність

1
Деклараційний патент на винахід
"Спосіб хіміко-фотографічної обробки довгомірних галогеносрібних фото- та кіноплівок"

1
Деклараційний патент на корисну модель :
"Спосіб антигрибкової обробки кіно- і фотоплівки"

1
Патент на винахід №78048
"Спосіб сушіння довгомірних фото- та кіноплівок"

1
Патент на корисну модель №22616
"Спосіб пожежогасіння складів вибухових речовин та арсеналів"

1
Патент на винахід №81571
"Спосіб антигрибкової обробки кіно- і фотоплівок"

1
Патент на корисну модель №41289
"Спосіб фотозйомки кольорових зображень"

1
Патент на винахід №93012
"Спосіб фотозйомки кольорових зображень"

1
Патент на корисну модель №53015
"Спосіб фотозйомки об'єктів культурної спадщини"

1
Патент на корисну модель №52661
"Спосіб фотозйомки кольорових зображень"

1
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №33654 "Класифікатор потенційно небезпечних об'єктів"

1
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №33655 "База даних інформаційної підсистеми моніторингу стану потенційно небезпечних об'єктів"

1
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №36174 "Регламент моніторингу потенційно небезпечних об'єктів"

1
Патент на корисну модель №61162
"Картонна тара для зберігання мікрофільмів "

1
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №37651 "Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів"

1
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №37653 "Положення про моніторинг потенційно небезпечних об'єктів"

1
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №37652 "Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів"

1
Патент на корисну модель №68455 "Картон для виготовлення тари для довгострокового зберігання архівних документів"

1
Патент на корисну модель №73810 "Спосіб підвищення якості мікрофільмів"

1
Патент на корисну модель №72943 "Спосіб фотозйомки кольорових зображень методом кольороподілення"

1
Патент на корисну модель №80687 "Безкислотний картон із бактерицидними властивостями"

 

1
Патент на винахід №102938 "Картон для виготовлення коробок для довгострокового зберігання архівних документів"

1
Патент на корисну модель №80208 "Спосіб настроювання устатковання для мікрофільмування документів"

 

 

 
Інформацію оновлено 21.12.2021