Регіональні центри СФД

Виробничу діяльність з виготовлення документів страхового фонду в державній системі страхового фонду документації здійснюють регіональні центри страхового фонду документації, які створені на виконання Указу Президента України від 22.10.1992 №502/92 і постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.1992 №654-08 в містах Донецьку, Дніпропетровську, Києві, Львові, Одесі, Сімферополі, Харкові, Черкасах.
Свою діяльність вони здійснюють у закріплених регіонах (областях) України. Регіональні центри СФД є спеціальними установами страхового фонду документації України, які належать до сфери управління Укрдержархіву і діяльність яких планується та контролюється Державним департаментом страхового фонду документації. Регіональні центри СФД діють на підставі положень, згідно з якими на них покладені такі завдання:
1) виконання у межах своїх повноважень функцій, пов’язаних із формуванням, веденням страхового фонду документації та його використанням з метою забезпечення користувачів копіями документів СФД, необхідних для поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, а також у сфері збереження об’єктів культурної спадщини та інформації про культурні цінності;
2) виготовлення документів страхового фонду документації на підставі відповідного дозволу і передача їх на бази зберігання страхового фонду документації України.
Регіональні центри СФД забезпечені виробничими приміщеннями і основним технологічним обладнанням для виготовлення документів страхового фонду за повним циклом технологічного процесу.

№ з/п
Назва спеціальної установи
Закріплені регіони (області)
1.
Північно-східний регіональний центр страхового фонду документації (м. Харків) Харківська
Полтавська
Сумська
Чернігівська 
2.
Південно-східний регіональний центр страхового фонду документації (м. Дніпро) Дніпропетровська
Запорізька 
3.
Донбаський регіональний центр страхового фонду документації (м. Донецьк) Донецька
Луганська 
4.
Кримський регіональний центр страхового фонду документації (м. Сімферополь) АР Крим
м. Севастополь 
5.
Південний регіональний центр страхового фонду документації (м.Одеса) Одеська
Миколаївська
Херсонська 
6.
Південно-західний регіональний центр страхового фонду документації (м. Черкаси) Черкаська
Вінницька
Кіровоградська
Чернівецька
Хмельницька 
7.
Північний регіональний центр страхового фонду документації (м. Київ) Київська
Житомирська
м. Київ 
8.
Західний регіональний центр страхового фонду документації (м. Львів) Львівська
Закарпатська
Волинська
Івано-Франківська
Рівненська
Тернопільська 

 


 
Інформацію оновлено 19.06.2020