Південно-західний регіональний центр
страхового фонду документації

проспект. Хіміків, 57, м. Черкаси, 18028
Телефон/факс:
(0472) 64 83 43
Ел.пошта: sesw_rc@arch.gov.ua
Режим роботи:
понеділок-четвер 8.30-17.15, п’ятниця 8.30-16.00.
перерва 13.00-13.30
1

Переглянути збільшену карту

Південно-західний регіональний центр страхового фонду документації
(далі – Центр) утворений 06.04.1993 і є спеціальною установою страхового фонду документації України, яка належить до сфери управління Державної архівної служби України.Центр є бюджетною, неприбутковою установою.
Положення про Південно-західний регіональний центр страхового фонду документації затверджено наказом Укрдержархіву від 20.04.2012 № 73 (у редакції наказу Державної архівної служби України від 31.10.2019 №101). 

Директор:
Курч Сергій Вікторович

 

Заступник директора:
Багатченко Ольга Вікторівна

Основними завданнями Центру є:
1) виконання в межах своїх повноважень функцій, пов’язаних із формуванням, веденням страхового фонду документації (далі – СФД) та його використанням з метою забезпечення користувачів копіями документів СФД, необхідних для поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, а також у сфері збереження об’єктів культурної спадщини та інформації про культурні цінності;
2) виготовлення документів СФД на підставі відповідного дозволу і передача їх на бази зберігання СФД України.

Центр відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:
- бере участь у розробленні галузевих, обласних, міських, районних програм формування СФД стосовно надання методичної та технічної допомоги підприємствам, установам та організаціям з питань визначення стану, комплектності та обсягів документації, яка підлягає закладанню до СФД;
- надає місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування (далі – замовники регіонального СФД) пропозиції до проектів обласних, міських, районних програм формування СФД щодо визначення термінів поставки документації на мікрофільмування та вартості робіт з виготовлення документів СФД;
- надає методичну та практичну допомогу замовникам регіонального СФД з питань створення, ведення та використання СФД;
- здійснює вхідний контроль та приймання документації, яка надходить від постачальників документів, на відповідність вимогам нормативних документів, а також її реєстрацію;
- здійснює підготовку технічної документації до мікрофільмування згідно з вимогами нормативних документів та виготовлення копій документів, що мають силу оригіналу, за договором;
- виготовляє документи страхового фонду за індивідуальним замовленням користувачів за договором; - виготовляє додаткові копії примірників документів страхового фонду за договором;
- передає на зберігання документи СФД з дотриманням вимог чинних державних стандартів та інших нормативних документів системи СФД;
- інформує в установленому порядку Укрдержархів, замовників регіонального СФД і постачальників документів про реалізацію затверджених обласних, міських, районних програм формування СФД;
- готує, реєструє запити на надання Укрдержархівом актів закладення технічної та проектної (робочої) документації до страхового фонду документації України перед поставленням продукції на виробництво та введенням в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) об’єктів і видає акти постачальникам документів;
- бере участь у веденні СФД;
- отримує від користувачів заявки на забезпечення документами СФД у мирний час та передає їх до Укрдержархіву;
- виконує за договором роботи щодо забезпечення користувачів копіями документів СФД на мікрографічній плівці у мирний час за завданням Департаменту та веде їх облік;
надає в установленому порядку юридичним та фізичним особам платні послуги з формування і використання СФД.


 

Закріплені за Південно-західним регіональним центром страхового фонду документації області:

Черкаська
Вінницька
Кіровоградська
Чернівецька
Хмельницька 


Переглянути збільшену карту 

Контакти:
Посада
ПІБ
Телефон
Директор Курч Сергій Вікторович (0472) 64 83 43
Заступник директора Багатченко Ольга Вікторівна
Головний бухгалтер Іскра Вячеслав Валентинович
Начальник ВБ і К Кондрашевська Наталія Вікторівна
Начальник відділу моніторингу галузевих та регіональних СФД Полуянова Тетяна Олексіївна
Начальник ВПД Легкодух Лариса Володимирівна
Начальник СТВ Гапон Валентина Степанівна
Начальник BУЯ і ТК Дуденко Юлія Петрівна
Начальник СТЗ Шуба Олександр Миколайович
Черговий охоронець
Інформацію оновлено 19.06.2020


 

Фотогалерея


Зйомка документів СФД

Проявка мікрофільмів

Перевірка якості виготовлених документів СФД

Хімлабораторія