Південно-східний регіональний центр
страхового фонду документації

 
м. Дніпро,
49106 
Телефон: (056) 734-02-77
Ел.пошта: [email protected]
Режим роботи:
понеділок-п’ятниця 8.00-16.30, перерва 12.30-13.00
1

Південно-східний регіональний центр страхового фонду документації
(далі – Центр) утворений 04.01.1994 і є спеціальною установою страхового фонду документації України, яка належить до сфери управління Державної архівної служби України . Центр є бюджетною, неприбутковою установою.
Положення про Південно-східний регіональний центр страхового фонду документації затверджене наказом Державної архівної служби України від 20.04.2012 № 72 (у редакції наказу Державної архівної служби України від 07.11.2016 № 140).

   

Директор:
Мазур Валерій Григорович

Заступник директора:

Руденко Олена Петрівна

Основними завданнями Центру є:
1) виконання в межах своїх повноважень функцій, пов’язаних із формуванням, веденням страхового фонду документації (далі – СФД) та його використанням з метою забезпечення користувачів копіями документів СФД, необхідних для поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, а також у сфері збереження об’єктів культурної спадщини та інформації про культурні цінності;
2) виготовлення документів СФД на підставі відповідного дозволу і передача їх на бази зберігання СФД України.

Центр відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:
- бере участь у розробленні галузевих, обласних, міських, районних програм формування СФД стосовно надання методичної та технічної допомоги підприємствам, установам та організаціям з питань визначення стану, комплектності та обсягів документації, яка підлягає закладанню до СФД;
- надає місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування (далі – замовники регіонального СФД) пропозиції до проектів обласних, міських, районних програм формування СФД щодо визначення термінів поставки документації на мікрофільмування та вартості робіт з виготовлення документів СФД;
- надає методичну та практичну допомогу замовникам регіонального СФД з питань створення, ведення та використання СФД;
- здійснює вхідний контроль та приймання документації, яка надходить від постачальників документів, на відповідність вимогам нормативних документів, а також її реєстрацію;
- здійснює підготовку технічної документації до мікрофільмування згідно з вимогами нормативних документів та виготовлення копій документів, що мають силу оригіналу, за договором;
- виготовляє документи страхового фонду за індивідуальним замовленням користувачів за договором; - виготовляє додаткові копії примірників документів страхового фонду за договором;
- передає на зберігання документи СФД з дотриманням вимог чинних державних стандартів та інших нормативних документів системи СФД;
- інформує в установленому порядку Укрдержархів, замовників регіонального СФД і постачальників документів про реалізацію затверджених обласних, міських, районних програм формування СФД;
- готує, реєструє запити на надання Укрдержархівом актів закладення технічної та проектної (робочої) документації до страхового фонду документації України перед поставленням продукції на виробництво та введенням в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) об’єктів і видає акти постачальникам документів;
- бере участь у веденні СФД;
- отримує від користувачів заявки на забезпечення документами СФД у мирний час та передає їх до Укрдержархіву;
- виконує за договором роботи щодо забезпечення користувачів копіями документів СФД на мікрографічній плівці у мирний час за завданнямУкрдержархіву та веде їх облік;
надає в установленому порядку юридичним та фізичним особам платні послуги з формування і використання СФД.


 

Закріплені за Південно-східним регіональним центром страхового фонду документації області:

Вінницька
Дніпропетровська
Запорізька
Кіровоградська
Черкаська

Контакти:
Посада
ПІБ
Телефон
Внутрішній телефон

Директор

Мазур Валерій Григорович

(056) 734-02-77

103

Заступник директора

Руденко Олена Петрівна

102

Головний бухгалтер

Лоза Наталя Володимирівна

104

Начальник відділу моніторингу

Перетятко Наталя Олексіївна

111

Інформацію оновлено 21.12.2021


 

Фотогалерея


Зйомка документів СФД

Підготовка документації до мікрофільмування

Перевірка якості виготовлених документів СФД

Проявка мікрофільмів