Донбаський регіональний центр
страхового фонду документації


На даний час тимчасово не працює.
Функції Донбаського РЦ СФД виконує
Північно-східний регіональний центр страхового фонду документації


м. Київ,
04074
Телефон/факс:

Ел.пошта: [email protected]
Режим роботи:
понеділок-п’ятниця 8.30-17.00
перерва 12.00-12.30

Донбаський регіональний центр страхового фонду документації
(далі – Центр) утворений 21.01.1993 і є спеціальною установою страхового фонду документації України, яка належить до сфери управління Державної архівної служби України. Центр є бюджетною, неприбутковою установою.
Положення про Донбаський регіональний центр страхового фонду документації затверджено наказом Укрдержархіву від 20.04.2012 № 77 (у редакції наказу Державної архівної служби від 07.11.2016 № 144).

Історія створення Донбаського РЦ СФД розпочалася з 01 листопада 1978 року — було створено лабораторію мікрофільмування страхового фонду документації, підпорядковану Донецькому заводу “Топаз”. 16.06.1982 року лабораторія мікрофільмування СФД передана під підпорядкування Науково-дослідному інституту комплексної автоматизації м. Донецька і перейменована у відділ обробки технічної документації.02.02.1987 відділ обробки технічної документації перейменований у підприємство поштова скринька Ю-9499. 28.09.1989 року підприємство поштова скринька Ю-9499 перейменовано у відкриту назву Науково-дослідну лабораторію “Дельта”. 01.04.1992 року науково-дослідна лабораторія “Дельта” перейменована у відокремлений регіональний центр по страховому фонду та мобілізаційній підготовці. 

Директор

Бойко Євгеній Дмитрович

 

Основними завданнями Центру є:
1) виконання в межах своїх повноважень функцій, пов’язаних із формуванням, веденням страхового фонду документації (далі – СФД) та його використанням з метою забезпечення користувачів копіями документів СФД, необхідних для поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, а також у сфері збереження об’єктів культурної спадщини та інформації про культурні цінності;
2) виготовлення документів СФД на підставі відповідного дозволу і передача їх на бази зберігання СФД України.

Центр відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:
- бере участь у розробленні галузевих, обласних, міських, районних програм формування СФД стосовно надання методичної та технічної допомоги підприємствам, установам та організаціям з питань визначення стану, комплектності та обсягів документації, яка підлягає закладанню до СФД;
- надає місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування (далі – замовники регіонального СФД) пропозиції до проектів обласних, міських, районних програм формування СФД щодо визначення термінів поставки документації на мікрофільмування та вартості робіт з виготовлення документів СФД;
- надає методичну та практичну допомогу замовникам регіонального СФД з питань створення, ведення та використання СФД;
- здійснює вхідний контроль та приймання документації, яка надходить від постачальників документів, на відповідність вимогам нормативних документів, а також її реєстрацію;
- здійснює підготовку технічної документації до мікрофільмування згідно з вимогами нормативних документів та виготовлення копій документів, що мають силу оригіналу, за договором;
- виготовляє документи страхового фонду за індивідуальним замовленням користувачів за договором; - виготовляє додаткові копії примірників документів страхового фонду за договором;
- передає на зберігання документи СФД з дотриманням вимог чинних державних стандартів та інших нормативних документів системи СФД;
- інформує в установленому порядку Укрдержархів, замовників регіонального СФД і постачальників документів про реалізацію затверджених обласних, міських, районних програм формування СФД;
- готує, реєструє запити на надання Укрдержархівом актів закладення технічної та проектної (робочої) документації до страхового фонду документації України перед поставленням продукції на виробництво та введенням в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) об’єктів і видає акти постачальникам документів;
- бере участь у веденні СФД;
- отримує від користувачів заявки на забезпечення документами СФД у мирний час та передає їх до Укрдержархіву;
- виконує за договором роботи щодо забезпечення користувачів копіями документів СФД на мікрографічній плівці у мирний час за завданням Укрдержархіву та веде їх облік;
надає в установленому порядку юридичним та фізичним особам платні послуги з формування і використання СФД.


 

Закріплені за Донбаським регіональним центром страхового фонду документації області:

Донецька - на даний момент звертайтесь до Північно-східного РЦ СФД
Луганська - на даний момент звертайтесь до Північно-східного РЦ СФД

Контакти:
Посада
ПІБ
Телефон
Директор Бойко Євгеній Дмитрович  
Заступник директора    
Головний бухгалтер Каменчук Надія Михайлівна  
Начальник сектору безпеки Богунов Сергій Миколайович  
Начальник відділу моніторингу галузевих та регіональних СФД

Скритуцький Олександр Володимирович

 
Інформацію оновлено 21.12.2021


 

Фотогалерея


Зйомка документів СФД

Підготовка документації до мікрофільмування

Перевірка якості виготовлених документів СФД

Хімлабораторія