Північно-східний регіональний центр
страхового фонду документації


м. Харків,
61157
Телефон/факс:
(057) 712-02-04,
(057) 712-13-12
Ел.пошта: [email protected]
Режим роботи:
понеділок-п'ятниця 8.00-16.30, перерва 12.00-12.30

1

Північно-східний регіональний центр страхового фонду документації (далі – Центр) утворений 03.01.1994 і є спеціальною установою страхового фонду документації України, яка належить до сфери управління Державної архівної служби України (далі - Укрдержархів). Центр є бюджетною, неприбутковою установою.
Положення про Північно-східний регіональний центр страхового фонду документації затверджене наказом Державної архівної служби України від 20.04.2012 № 70 (у редакції наказу Державної архівної служби України від 07.11.2016 № 145).


Директор:
Романов Петро Петрович

Заступник директора:
Вакансія

Основними завданнями Центру є:
1) виконання в межах своїх повноважень функцій, пов’язаних із формуванням, веденням страхового фонду документації (далі – СФД) та його використанням з метою забезпечення користувачів копіями документів СФД, необхідних для поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, а також у сфері збереження об’єктів культурної спадщини та інформації про культурні цінності;
2) виготовлення документів СФД на підставі відповідного дозволу і передача їх на бази зберігання СФД України.

Центр відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:
• бере участь у виконанні планів науково – дослідних, дослідно – конструкторських робіт;
• бере участь у розробленні галузевих, обласних, міських, районних програм формування СФД стосовно надання методичної та технічної допомоги підприємствам, установам та організаціям з питань визначення стану, комплектності та обсягів документації, яка підлягає закладанню до СФД;
• надає місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування (далі – замовники регіонального СФД) пропозиції до проектів обласних, міських, районних програм формування СФД щодо визначення термінів поставки документації на мікрофільмування та вартості робіт з виготовлення документів СФД;
• надає методичну та практичну допомогу замовникам регіонального СФД з питань створення, ведення та використання СФД;
• здійснює вхідний контроль та приймання документації, яка надходить від постачальників документів, на відповідність вимогам нормативних документів, а також її реєстрацію;
• здійснює підготовку документації до мікрофільмування згідно з вимогами нормативних документів та виготовлення документів СФД за договором;
• виготовляє додаткові копії примірників документів страхового фонду за договором;
• передає на зберігання документи СФД з дотриманням вимог чинних стандартів та інших нормативних документів системи СФД;
• повертає постачальнику комплект документації;
• інформує в установленому порядку Укрдержархів, замовників регіонального СФД і постачальників документів про реалізацію затверджених обласних, міських, районних програм формування СФД;
• готує, реєструє запити на надання Укрдержархівом актів закладення технічної та проектної (робочої) документації до страхового фонду документації України перед поставленням продукції на виробництво та введенням в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) об'єктів і видає акти постачальникам документів;
• бере участь у веденні СФД;
• отримує від користувачів заявки на забезпечення документами СФД у мирний час та передає їх до Укрдержархіву;
• виконує за договором роботи щодо забезпечення користувачів копіями документів СФД у мирний час за їх зверненням та веде їх облік;
• надає в установленому порядку юридичним та фізичним особам платні послуги з формування і використання СФД.


 

Закріплені за Північно-східним регіональним центром страхового фонду документації області:

Донецька
Луганська
Полтавська
Сумська
Харківська

Контакти:
Посада
ПІБ
Телефон

начальник відділу моніторингу галузевих та регіональних СФД

Надточій Олександр Вікторович

тел. (057) 712-13-12,
тел. 2-13

головний бухгалтер

Солдатенко Любов Петрівна

тел. (057) 712-28-94, тел. 2-86

начальник відділу управління персоналом та діловодства

Cінельнік Олександр Петрович

тел. (057) 712-02-04,
тел. 2-75

Інформацію оновлено 01.06.2023


 

Фотогалерея


Зйомка документів СФД

Проявка мікрофільмів

Зйомка документів СФД

Хімлабораторія

Виготовлення комплектувальних документів

Перевірка якості виготовлених документів СФД

Підготовка документації до мікрофільмування