Північний регіональний центр
страхового фонду документації

вул. Вишгородська, 21,
м. Київ,
04074
Телефон/факс:
(044) 485 14 00, (044) 485 14 01
Ел.пошта: north_rc@arch.gov.ua
Режим роботи:
понеділок-п'ятниця 8.30-17.00, перерва 12.30-13.00

1

Переглянути збільшену карту

Північний регіональний центр страхового фонду документації
(далі – Центр) утворений 20.01.1993 і є спеціальною установою страхового фонду документації України, яка належить до сфери управління Державної архівної служби України. Центр є бюджетною, неприбутковою установою.
Положення про Північний регіональний центр страхового фонду документації затверджено наказом Укрдержархіву від 20.04.2012 № 71 (у редакції наказу Державної архівної служби від 07.11.2016 № 139).Директор:
Каменчук Віталій Андрійович

Заступник директора:
Михайленко Геннадій Анатолійович

Заступник директора:
Подолян Петро Іванович

Основними завданнями Центру є:
1) виконання в межах своїх повноважень функцій, пов’язаних із формуванням, веденням страхового фонду документації (далі – СФД) та його використанням з метою забезпечення користувачів копіями документів СФД, необхідних для поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, а також у сфері збереження об’єктів культурної спадщини та інформації про культурні цінності;
2) виготовлення документів СФД на підставі відповідного дозволу і передача їх на бази зберігання СФД України.

Центр відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:
- бере участь у розробленні галузевих, обласних, міських, районних програм формування СФД стосовно надання методичної та технічної допомоги підприємствам, установам та організаціям з питань визначення стану, комплектності та обсягів документації, яка підлягає закладанню до СФД;
- надає місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування (далі – замовники регіонального СФД) пропозиції до проектів обласних, міських, районних програм формування СФД щодо визначення термінів поставки документації на мікрофільмування та вартості робіт з виготовлення документів СФД;
- надає методичну та практичну допомогу замовникам регіонального СФД з питань створення, ведення та використання СФД;
- здійснює вхідний контроль та приймання документації, яка надходить від постачальників документів, на відповідність вимогам нормативних документів, а також її реєстрацію;
- здійснює підготовку технічної документації до мікрофільмування згідно з вимогами нормативних документів та виготовлення копій документів, що мають силу оригіналу, за договором;
- виготовляє документи страхового фонду за індивідуальним замовленням користувачів за договором; - виготовляє додаткові копії примірників документів страхового фонду за договором;
- передає на зберігання документи СФД з дотриманням вимог чинних державних стандартів та інших нормативних документів системи СФД;
- інформує в установленому порядку Укрдержархів, замовників регіонального СФД і постачальників документів про реалізацію затверджених обласних, міських, районних програм формування СФД;
- готує, реєструє запити на надання Укрдержархівом актів закладення технічної та проектної (робочої) документації до страхового фонду документації України перед поставленням продукції на виробництво та введенням в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) об’єктів і видає акти постачальникам документів;
- бере участь у веденні СФД;
- отримує від користувачів заявки на забезпечення документами СФД у мирний час та передає їх до Укрдержархіву;
- виконує за договором роботи щодо забезпечення користувачів копіями документів СФД на мікрографічній плівці у мирний час за завданням Укрдержархіву та веде їх облік;
надає в установленому порядку юридичним та фізичним особам платні послуги з формування і використання СФД.


 

Закріплені за Північним регіональним центром страхового фонду документації регіони:

Київська обл.
Житомирська обл.
м. Київ


Переглянути збільшену карту 

Контакти:
Посада
ПІБ
Телефон
В.о. головного бухгалтера Негода Яна Олександрівна (044) 485-14-01
начальник відділу моніторингу галузевих та регіональних СФД Матвієнко Володимир Іванович
начальник відділу підготовки документації та технології виготовлення Ковалевська Людмила Андріївна
начальник відділу управління якістю та технологічного контролю Величко Ольга Валентинівна
Інформацію оновлено 19.06.2020


 

Фотогалерея


Зйомка документів СФД

Підготовка документації до мікрофільмування

Проявка мікрофільмів

Перевірка якості виготовлених документів СФД