Кримський регіональний центр
страхового фонду документації

вул. Пушкіна, 35,
м. Сімферополь,
95011 
Телефон/факс:
(0652) 27-63-61,
27-44-53 ф,
27-33-19
Ел.пошта: [email protected]
веб-сайт: https://crimea-sfd.ucoz.ua
Режим роботи:
понеділок-п'ятниця 8.30-17.00, перерва 12.30-13.00

1

Переглянути збільшену карту

Кримський регіональний центр страхового фонду документації
(далі – Центр) утворений 19.02.1996 і є спеціальною установою страхового фонду документації України, яка належить до сфери управління Державної архівної служби України і діяльність якої планується та контролюється безпосередньо Державним департаментом страхового фонду документації. Центр є бюджетною установою.
Положення про Кримський регіональний центр страхового фонду документації затверджено наказом Укрдержархіву від 20.04.2012 № 75. 

 

Заступник директора:
Гурьков Ігор Анатолійович

Основними завданнями Центру є:
1) виконання в межах своїх повноважень функцій, пов’язаних із формуванням, веденням страхового фонду документації (далі – СФД) та його використанням з метою забезпечення користувачів копіями документів СФД, необхідних для поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, а також у сфері збереження об’єктів культурної спадщини та інформації про культурні цінності;
2) виготовлення документів СФД на підставі відповідного дозволу і передача їх на бази зберігання СФД України.

Центр відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:
- бере участь у розробленні галузевих, обласних, міських, районних програм формування СФД стосовно надання методичної та технічної допомоги підприємствам, установам та організаціям з питань визначення стану, комплектності та обсягів документації, яка підлягає закладанню до СФД;
- надає місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування (далі – замовники регіонального СФД) пропозиції до проектів обласних, міських, районних програм формування СФД щодо визначення термінів поставки документації на мікрофільмування та вартості робіт з виготовлення документів СФД;
- надає методичну та практичну допомогу замовникам регіонального СФД з питань створення, ведення та використання СФД;
- здійснює вхідний контроль та приймання документації, яка надходить від постачальників документів, на відповідність вимогам нормативних документів, а також її реєстрацію;
- здійснює підготовку технічної документації до мікрофільмування згідно з вимогами нормативних документів та виготовлення копій документів, що мають силу оригіналу, за договором;
- виготовляє документи страхового фонду за індивідуальним замовленням користувачів за договором; - виготовляє додаткові копії примірників документів страхового фонду за договором;
- передає на зберігання документи СФД з дотриманням вимог чинних державних стандартів та інших нормативних документів системи СФД;
- інформує в установленому порядку Департамент, замовників регіонального СФД і постачальників документів про реалізацію затверджених обласних, міських, районних програм формування СФД;
- готує, реєструє запити на надання Департаментом актів закладення технічної та проектної (робочої) документації до страхового фонду документації України перед поставленням продукції на виробництво та введенням в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) об’єктів і видає акти постачальникам документів;
- бере участь у веденні СФД;
- отримує від користувачів заявки на забезпечення документами СФД у мирний час та передає їх до Департаменту;
- виконує за договором роботи щодо забезпечення користувачів копіями документів СФД на мікрографічній плівці у мирний час за завданням Департаменту та веде їх облік;
надає в установленому порядку юридичним та фізичним особам платні послуги з формування і використання СФД.


 

Закріплені за Кримським регіональним центром страхового фонду документації регіони:

АР Крим
м. Севатополь 


Переглянути збільшену карту 

Контакти:
Посада
ПІБ
Телефон
Директор   (0652) 60-88-26
Заступник директора Гурьков Ігор Анатолійович тел/факс (0652) 27-44-53
Головний бухгалтер Никифорчук Іванна Дмитрівна (0652) 27-36-22
Канцелярія Шорохова Тетяна Миколаївна тел/факс (0652) 27-44-53
Начальник відділу моніторингу галузевих та регіональних СФД Боровиків Олександр Олександрович тел/факс (0652) 27-44-53
тел/факс (0652) 27-33-19
Начальник відділу безпеки та кадрів Діденко Євдокія Пантелеевна тел/факс (0652) 27-44-53
Начальник відділу підготовки документації Косташ Ірина Іванівна тел/факс (0652) 27-44-53
Начальник відділу управління якістю та технологічного контролю Видиш Тетяна Валеріївна тел/факс (0652) 27-44-53
Начальник служби технічного забезпечення Верменич Олександр Сергійович (0652)27-63-61
Інформацію оновлено 11.11.2014


 

Фотогалерея


Зйомка документів СФД

Підготовка документації до мікрофільмування

Перевірка якості виготовлених документів СФД

Перевірка якості виготовлених документів СФД