Західний регіональний центр
страхового фонду документації

вул. Тесленка, 5,
м.Львів,
79019
Телефон/факс:
(0322) 52-05-36,
(032) 252-03-31
Ел.пошта: dwest_rc@arch.gov.ua
Режим роботи:
понеділок-п’ятниця 8.30-17.00
перерва 12.30-13.00
1


Переглянути збільшену карту


Західний регіональний центр страхового фонду документації
(далі – Центр) утворений 06.04.1994 і є спеціальною установою страхового фонду документації України, яка належить до сфери управління Державної архівної служби України. Центр є бюджетною, неприбутковою установою.
Положення про Західний регіональний центр страхового фонду документації затверджено наказом Укрдержархіву від 20.04.2012 № 76 (у редакції наказу Державної архівної служби від 07.11.2016 № 143).Директор:
Нікіфоров Юрій Павлович

Заступник директора:
Верхоглядова Тетяна Антонівна

Основними завданнями Центру є:
1) виконання в межах своїх повноважень функцій, пов’язаних із формуванням, веденням страхового фонду документації (далі – СФД) та його використанням з метою забезпечення користувачів копіями документів СФД, необхідних для поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, а також у сфері збереження об’єктів культурної спадщини та інформації про культурні цінності;
2) виготовлення документів СФД на підставі відповідного дозволу і передача їх на бази зберігання СФД України.

Центр відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:
- бере участь у розробленні галузевих, обласних, міських, районних програм формування СФД стосовно надання методичної та технічної допомоги підприємствам, установам та організаціям з питань визначення стану, комплектності та обсягів документації, яка підлягає закладанню до СФД;
- надає місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування (далі – замовники регіонального СФД) пропозиції до проектів обласних, міських, районних програм формування СФД щодо визначення термінів поставки документації на мікрофільмування та вартості робіт з виготовлення документів СФД;
- надає методичну та практичну допомогу замовникам регіонального СФД з питань створення, ведення та використання СФД;
- здійснює вхідний контроль та приймання документації, яка надходить від постачальників документів, на відповідність вимогам нормативних документів, а також її реєстрацію;
- здійснює підготовку технічної документації до мікрофільмування згідно з вимогами нормативних документів та виготовлення копій документів, що мають силу оригіналу, за договором;
- виготовляє документи страхового фонду за індивідуальним замовленням користувачів за договором; - виготовляє додаткові копії примірників документів страхового фонду за договором;
- передає на зберігання документи СФД з дотриманням вимог чинних державних стандартів та інших нормативних документів системи СФД;
- інформує в установленому порядку Укрдержархів, замовників регіонального СФД і постачальників документів про реалізацію затверджених обласних, міських, районних програм формування СФД;
- готує, реєструє запити на надання Укрдержархівом актів закладення технічної та проектної (робочої) документації до страхового фонду документації України перед поставленням продукції на виробництво та введенням в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) об’єктів і видає акти постачальникам документів;
- бере участь у веденні СФД;
- отримує від користувачів заявки на забезпечення документами СФД у мирний час та передає їх до Укрдержархіву;
- виконує за договором роботи щодо забезпечення користувачів копіями документів СФД на мікрографічній плівці у мирний час за завданням Укрдержархіву та веде їх облік;
надає в установленому порядку юридичним та фізичним особам платні послуги з формування і використання СФД.


 

Закріплені за Західним регіональним центром страхового фонду документації області:

Львівська
Закарпатська
Волинська
Івано-Франківська
Рівненська
Тернопільська


Переглянути збільшену карту 

Контакти:
Посада
ПІБ
Телефон
Головний бухгалтер Мартинюк Н.П. (032)252-05-36
Начальник відділу моніторингу галузевих та регіональних СФД Голубовська Н.П. (032) 252-03-31
Інформацію оновлено 21.01.2019


 

Фотогалерея


Зйомка документів СФД

Підготовка документації до мікрофільмування

Перевірка якості виготовлених документів СФД

Виготовлення комплектувальних документів